Tanı eşiğinin altında olduğu için henüz tanı konmamış ya da tanı almış kişiler için yeme bozukluklarının (bulimiya nervoza, anoreksiya nervoza ve oburluk/obezite) kronik sağlık problemlerine ve duygusal zarara yol açtığı uzun süredir biliniyor. Günümüzde, tanı almamış olsa da yeme bozukluğu belirtisi gösteren bireyler araştırmaların odağına alınıyor çünkü geçmiş araştırmalar, bu konuda tedavi alma ihtiyacı olan bireylerin çoğunun tanı almamış bireyler olduğunu gösteriyor. Genel olarak baktığımızda ise, bu sorunların en çok ergenlikte ve erken yetişkinlikte ortaya çıktığını görüyoruz.

Stice, Marti ve Durant, geçmişte yapılmış araştırmeating-disorderalardan farklı bir  yöntem uygulayarak yeme bozuklukları gelişimine etki eden faktörleri araştırdı. Yaş ortalaması 13 olan 496 ergen bu araştırmaya dahil edildi. Önceki çalışmalarda yeme bozukluklarına zemin hazırladığı kanıtlanan faktörler arasından bireyin fiziksel görüntüsü sebebiyle maruz kaldığı sosyokültürel baskı, vücut şeklinden memnun olmama, ideal zayıflık kavramının içselleştirilmesi, kişinin son 12 ay içinde bir yeme bozukluğu tanısı alması, deneyimlenen olumsuz duygular ve depresyon belirtileri karşılaştırılmak üzere seçildi. Devamında ise, 7 yıl boyunca her yıl aynı bireylerle görüşüldü.

Sürece dayalı bu görüşmelerin sonucunda bireyin yeme bozukluğu geliştirmesi açısından en büyük etkenin fiziksel görünüşe dair memnuniyetsizlik olduğu görüldü. Bu durumla eş zamanlı olarak deneyimlenen depresyonun da etkiyi artırdığı araştırmanın bulguları arasında. Fiziksel görünüşünden memnun olan bireylerde ise, bir profesyonele başvurmadan diyet yapmanın yeme bozukluğu geliştirme ihtimalini artırdığı gözlemlendi.

Bu araştırma, risk grubunda olabilecek bireyler için geliştirilen önleyici programların daha etkili olabilmesi adına kullanılabilecek bilimsel sonuçlar sunmasıyla önemli bir yere sahip.

Detaylar için kaynak

Stice, E., Marti, C. N., & Durant, S. (2011). Risk factors for onset of eating disorders: Evidence of multiple risk pathways from an 8-year prospective study. Behaviour Research and Therapy49(10), 622-627.

RelatedPost