Teknolojinin iletişim yöntemi olarak kullanımın arttığı bir dönemdeyiz. O kadar ki, en özel ilişkilerde bile teknolojik iletişim büyük yer kaplıyor. Kullanım artışına ek olarak, bu iletişimi gerçekleştirmek için çeşitli yollar da insanlara sunulmuş durumda. Araştırmacı Morey ve arkadaşları (2013), kişilerin romantik partnerleriyle iletişime geçmek için kullanmayı tercih ettikleri teknolojik yöntemlerin neden farklı olduğunu daha iyi anlayabilmek adına, bu seçim ile bireylerin bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi. Bağlanma, araştırmadaki tanımıyla, kişinin bebeklik ve erken çocukluk döneminde ona bakım veren kişi ile kurduğu ilişkiyi temel alarak oluştuğu bağ olarak açıklanabilir. Ayrıca kişinin gelecekte kuracağı ilişkilerinin şekillenmesi için şablon görevi taşıdığı da bilinmektedir (Bağlanma konusunda daha detaylı açıklama için Prof. Dr. Nebi Sümer”in konuyla ilgili röportajı okunabilir).

couple

Araştırma için üniversite öğrencilerinden, hem ilişkide oldukları kişi ile ilgili hem de en yakın arkadaş olarak tanımladıkları kişi veya en yakın aile bireyi ile ilgili bilgi toplandı. Buna ek olarak da telefon, e-posta, sosyal ağ siteleri ve mesaj atma yöntemleri arasından hangilerini, ne sıklıkla kullandıklarını ifade etmeleri istendi.

Telefonla konuşma ve mesaj atma davranışının, başkalarına dayalı olarak hareket etmekten ve fazla duygusal şeffaflıktan rahatsız olan, bir diğer deyişle çekingen bağlanma geliştiren online slots kişilerde daha az olduğu görüldü. Bu kişilerin e-posta kullanımlarının ise yüksek olduğu ancak yüksek e-posta kullanımın da çiftler arasındaki tartışma sıklığını artırdığı görüldü. Bu sonuca olası bir açıklama olarak ise, karşı tarafın çekingen değil kaygılı bağlanma geliştirmiş olabildiği, bunun sonucu olarak da, e-posta ile iletişime geçilmesinden rahatsız olabileceği belirtildi. Ayrıca, bu kişilerin ilişki yaşadıkları kişilere mesaj atma sayıları ile ilişki tatminleri ilişkili bulundu. Bağlanma figürlerine, yani partnerlerine, fiziksel olarak yakın ve/veya ulaşılabilir oldukları zaman kendilerini rahat hisseden, başka bir deyişle kaygılı bağlanma geliştiren bireylerin ise en fazla sosyal ağ sitelerini kullandıkları görüldü. Çekingen bağlanma geliştirenlerin aksine, kaygılı bağlananlarda herhangi bir iletişim kaynağını kullanma sıklığı ile ilişki tatmini arasında bir ilişki bulunmadı. Araştırma ayrıca genel olarak telefonla konuşma ve mesajlaşarak konuşma yönteminin, ilişkinin kişiler tarafından olumlu görülmesiyle alakalı olduğunu gösterdi.

Çok sık kullanılan ve hemen herkesin hayatının büyük kısmında etkili olan teknolojik iletişim yöntemleri ile daha önce bu kadar detaylı incelenmemiş bir olgu olan bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi ele alan bu araştırma, teknolojik uygulamaların hedef kitlesi ile ilgili önemli bir bilgi sunuyor.

Detaylar için kaynak:

Morey, J. N., Gentzler, A. L., Creasy, B., Oberhauser, A. M., & Westerman, D. (2013). Young adults’ use of communication technology within their romantic relationships and associations with attachment style. Computers in Human Behavior29(4), 1771-1778.

RelatedPost