Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Zihnimizde bilgiyi aktif olarak nasıl tuttuğumuz ve üstünde nasıl çalıştığımızı belirleyen kısa süreli hafıza, günlük olarak kullandığımız çok önemli bir bilişsel beceridir. Ancak hafızanın herkes için aynı verimlilikte çalıştığını söylemek mümkün değil. Yeni bir araştırmaya göre bunu etkileyen faktörlerden birisi sosyoekonomik seviye.

Michele Tine, yoksul çocukların kısa süreli hafızalarının yoksul olmayan çocuklarınkinden farklı çalışıp çalışmadığını incelemek üzere bir çalışma yaptı. Bunun için altıncı sınıfa giden öğrenciler seçildi ve dört gruba ayrıldı: düşük gelirli kırsal, düşük gelirli şehirli, yüksek gelirli kırsal, yüksek gelirli şehirli.

Araştırma sonuçlarında düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların hem sözel hem görsel-uzamsal hafızalarında eksiklikler olduğu görüldü ve bunun da çocukların maruz kaldıkları yüksek stres seviyesinden kaynaklandığı belirlendi. Düşük gelirli kırsal gruptaki çocuklar simetrik kısa süreli hafızada zayıflıklar gösterirken düşük gelirli şehirli çocukların görsel-uzamsal hafızada sözel hafızaya oranla daha kötü oldukları gözlemlendi. Ayrıca düşük gelirli şehirli gruptaki çocukların düşük gelirli kırsal gruptaki çocuklardan sözel kısa süreli hafızada daha kötü oldukları ortaya çıktı. Araştırmacı Michele Tine bunu, düşük gelirli şehirli gruptaki çocukların ses kirliliğine maruz kalmalarına bağladı.

Michele Tine, kısa süreli hafızada bulduğu bu farklılıkların ayrıca dil farklılıklarından kaynaklanabileceği yorumunu da yapıyor. Çünkü düşük sosyoekonomik seviyedeki çocukların genelde azınlık grupları temsil ettikleri görülüyor. Bu araştırma sonuçları, kısa süreli hafızada gözlenen eksikliklerin giderilebilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Tine, M. (2014). Working Memory Differences Between Children Living in Rural and Urban Poverty. Journal of Cognition and Development, DOI: 10.1080/15248372.2013.797906

RelatedPost