Okul öncesi öğretmenleri, çocukların kritik gelişim dönemlerine eşlik ettikleri için büyüme ve gelişim üzerinde aileler kadar etkiye sahip. Günümüze dek yapılmış araştırmalar iş tatmini yüksek, mutlu okul öncesi öğretmenlerinin öğrenci ve ailesinin mutluluğuna doğrudan ya da dolaylı olarak etki ettiğini gösteriyor. Okul öncesi eğitim döneminde mutluluk faktörünün, diğer tüm faktörlerden daha önemli olduğu, yine benzer çalışmalarla ortaya konmuş bir gerçek. Sahip olunan sevgi, minnet duyma eğilimi, olumlu bakış açısı ve umut ile ilişkili olarak ortaya çıkan mutluluk okul öncesi eğitimini başarılı kılmak için gerekli görülüyor.

ID-100111732

Araştırmacı Hwang ve arkadaşları, özgüven ve minnet duyma eğilimi ile deneyimlenen mutluluk seviyesi arasındaki ilişkiyi araştırma amacıyla okul öncesi öğretmenleri üzerinde bir çalışma yürüttü. Araştırmada, öğretmenlerin özgüven, minnet duyma ve mutluluk seviyeleri ölçüldü. Hem özgüvenin hem de minnet duyma eğilimin, mutluluk ile olumlu bağıntısı olduğu görüldü. Mutluluğun ölçülen üç bileşeni (kendini gönülden adama, anlamlı hayat, haz duygusu) arasından; kendini gönülden adama ile özgüven arasında güçlü bir ilişki bulunurken, anlamlı hayat ile de minnet duyma eğiliminin ilişkili olduğu tespit edildi. Araştırmada özgüven, kişinin geçmiş, gelecek ve şu anki durumu ile ilgili iyi hissedebilmesini sağlayan bir faktör olarak tanımlandı. Ek olarak, bireyin sahip olduğu güçlü yanlarını ve potansiyelini en üst seviyede kullanması, hayatının anlamının olması ve kendini değerli görmesi gibi durumlar da bu terimin altında incelendi. Özgüvenin kişiler arası ilişkilerin daha barışçıl, empatik ve yardımsever kurulmasına olanak sağladığı da araştırmanın bulguları arasında. Araştırmaya göre minnet duyma eğilimi ise, olumlu duyguları, hayat doyumunu, ve olumlu bakış açısını destekleyici bir faktör.

Araştırma, okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesinde mutluluk, özgüven ve minnet duyma eğilimi ile ilgili kurslara yer verilmesinin gerekliliğine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu yaş grubu çocukları ile çalışan eğitimcilerin kendi minnet duygularını ve özgüvenlerini geliştirme amacıyla günlük hayatlarında neler yapabilecekleri üzerine fikir geliştirmelerinin önemini ifade ediyor.

Detaylar için kaynak

Hwang, H., Kang, H., Tak, J., & Lee, S. (2015). Impact of Self-esteem and Gratitude Disposition on Happiness in Pre-service Early Childhood Teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences174, 3447-3453.