Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Mevcut durumda otizmli çocuklar 3 ya da 4 yaşında tedavi almaya başlıyor. Ancak yeni bir araştırma, erken oluşan otizm belirtilerini (dikkat eksikliği ya da sosyal ilgisizlik gibi) hedef alan bir tedavi planının, sonraki yıllarda otizm belirtilerinin gelişmesini engelleyebildiğini gösterdi.

Jonathan Green ve ekibinin gerçekleştirdiği çalışmada özel olarak geliştirilen ve “Pozitif Ebeveynlik için Video Etkileşimi Programı” olarak adlandırılan program, otizm geliştirme riski yüksek olan ve yaşları 7 ile 10 ay arasında değişen bebeklere 5 ay süre boyunca uygulandı. Bu bebekler, kendilerinden büyük kardeşleri otizm tanısı almış olduğu için yüksek risk grubunda bulunuyor. Program, otizm tanısı olmadan önce otizm belirtilerinin önlenmesi veya azaltılmasına yönelik ve bu amaçla programda bebeklerin ilk 1 yıldaki sosyal etkileşimleri güçlendiriliyor.

Araştırmaya toplam 54 aile katıldı. Çocukların yarısı programı alırken diğer yarısı programa dâhil edilmedi. Araştırmacılar, video aracılığı ile geribildirim verilen terapinin annelerin bebeklerinin bireysel iletişim şekillerini anlamalarına ve onlara tepki vermelerine yardımcı olduğunu, bu sayede otizmle ilgili bazı davranış ve semptomların oluşmasının engellenebileceğini gösterdi. Bu programın, özellikle bebeğin ilk 1 yılında uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Araştırmadan 5 ay sonra programı almayan grupla karşılaştırıldığında, programı alan bebeklerin sosyal etkileşim başlatmada, dikkat sağlamada ve sosyal davranışlarında ilerleme kaydettiği gözlendi. Ancak araştırmacılar, kesin yargıya varmadan önce, çalışmanın  daha fazla sayıda katılımcı ile tekrarlanmasını öneriyor.

Detaylar için kaynak

Green, J. et al. (2015).  Parent-mediated intervention versus no intervention for infants at high risk of autism: a parallel, single-blind, randomised trial. Lancet Psychiatry, DOI:10.1016/S2215-0366(14)00091-1

 

RelatedPost