İnternet bağımlılığı, tanımlanmış bağımlılık türleri arasında çok yeni bir bağımlılık olsa da ergenler arasında en yaygın bağımlılık olma yolunda hızla ilerliyor. Bağımlılık haline gelen internet kullanımının önüne geçebilecek terapi teknikleri geliştirebilmek için önemli çalışmalar yapılıyor. Bireysel terapilere ek olarak aile odaklı terapinin bu bağımlılık karşısındaki gücü de araştırılıyor.

ID-100305962

Liu ve arkadaşlarının, ergenlerde internet bağımlılığının önüne geçmek için aile odaklı grup terapisinin etkinliğini ve gücünü ölçmek amacıyla yaptıkları çalışmada, 12-18 yaş aralığında 46 ergen ve bu ergenlerin 35-46 yaş aralığındaki 46 ebeveyni olmak üzere 92 kişi katılımcı yer aldı. Katılımcılarla altı oturum aile odaklı grup çalışması gerçekleştirildi ve bu çalışmanın öncesi ve sonrası, üç ay aralıkla internet bağımlılık düzeyini ölçen anket ile takip edildi. Grup çalışmasına dâhil edilmeyen aynı özelliklere sahip başka bir grup da kontrol grubu olarak çalışmada yer aldı.

Sonuçlar incelendiğinde, çalışma grubundaki ergenlerde internet bağımlılığının, kontrol grubundakilere kıyasla anlamlı şekilde düştüğü ortaya çıktı. Araştırma sonucu, ebeveynle kurulan iletişim ve yakınlığın -ergenlerin psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması sayesinde- internet bağımlılığının çözümünde ciddi şekilde etkili olduğunu ve internet bağımlılığını önleme çalışmalarında aile katılımının büyük bir güç olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Liu, Q. X., Fang, X. Y., Yan, N., ve ark. (2015). Multi-family group therapy for adolesncent Internet addiction: Exploring the underlying mechanisms. Addictive Behaviors, 42; 1-8.

RelatedPost