Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net

Alkol ve madde bağımlılığı günümüz dünyasının önemli bir sorunu olarak giderek artmakta. Madde bağımlılığından en çok etkilenenlerse ergenler. Akranlar, sosyal çevre, aile ve kişisel etkenler ergenler arasında madde kullanımının yaygınlaşmasında önemli bir rol oynuyor.

Örneğin Gopiram ve Kishare, yakın zamanda yürüttükleri bir çalışmada yaşları 15 ile 24 arasında değişen 40’ı madde kullanan ve 40’ı kullanmayan 80 kişiyi inceledi. Katılımcılar farklı okullardan, üniversitelerden ve kurumlardan seçildi. Madde kullanan ve kullanmayan katılımcıların anket sorularına verdikleri cevaplar karşılaştırılarak madde kullanımına başlamanın, madde kullanımını devam ettirmenin ve madde kullanmaktan uzak durmanın nedenleri araştırıldı.

Sonuçlar, madde kullanımının genellikle 15-18 yaş aralığında akran baskısı, merak ya da büyüme isteğinin etkisiyle başladığını gösterdi. İyi hissetmek ve sosyalleşmek madde kullanımını devam ettiren iki yaygın neden olarak bulundu. Madde kullanmayanlar ise kişisel değerlerine önem verdikleri ve madde kullanımının ailelerine ve sağlıklarına yansıyacak kötü etkisinin farkında oldukları için madde kullanmadıklarını belirtti.

Bu ve benzer çalışmalara bakarak, genç kuşağın madde kullanımının zararlı yönlerini bilmesine rağmen çeşitli psikososyal nedenlerden dolayı madde kullandığı görülüyor. Ancak elbette madde kullanımı riskini artıran daha pek çok faktör olduğu biliniyor. Değerlendirme yaparken çok yönlü bir araştırmanın yapılması önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Gopiram, P. & Kishore, M. T. (2014). Psychosocial attributes of substance abuse among adolescents and young adults: A comparative study of users and non-users. Indian Journal of Psychological Medicine. 36 (1): 58-61.