Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Cinsel sorunlar romantik ilişkilerin kalitesini önemli derecede etkileyebiliyor. Kadınlar arasında en sıklıkla görülen cinsel sorun ise cinsel isteğin kaybolması ya da cinsel isteksizlik. Peki, bu sorun için kadınları tıbbi yardım almaya iten nedir? Bu sorunu yaşayan kadınlar neler hissediyor? Nitel bir araştırma, bu sorulara odaklanarak kadınların cinsel isteksizlik deneyimlerini inceledi.

Avustralya’da yapılan araştırmada bir kliniğe cinsel sorunlarına dönük tedavi almak için başvuran kadınlar incelendi. Katılımcılarla yapılan kapsamlı görüşmeler, tıbbi yardım sürecinden önce gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde kadınların cinsel kaygıları ve kliniğe başvurma sebeplerine dair bilgiler elde edildi.

Araştırma sonuçları incelendiğinde kadınların cinsel isteksizlikleri nedeniyle bazı psikolojik sıkıntılar yaşadıkları görüldü. Bu sıkıntılar arasında düşük benlik saygısı, suçluluk hissi, utanma ve hayal kırıklığı gibi hislerin olduğu anlaşıldı. Bunun dışında kadınların, cinsel isteksizliklerinin partnerlerini ve ilişkinin genelini olumsuz etkilemesinden endişelendikleri ve cinsel isteksizliklerinin hormonlarındaki eksikliklerden kaynaklandığına inandıkları gözlendi. Kadınların ayrıca hormon terapisi almaya istekli olduğu ve bu tedavinin kendilerine hem fiziksel hem cinsel anlamda yardımcı olacağına inandıkları görüldü.

Bu araştırma klinik bir çalışma olmamasına rağmen cinsel isteksizlik sorunu olan ve bu soruna tıbbi yardım arayan kadınların deneyimleriyle ilgili önemli bilgiler sunuyor. Araştırmacılar, pek çok kadının farklı cinsel sorunlar yaşadığını ancak bunların kadınları duygusal anlamda nasıl etkilediğine dair yeterli araştırma bulunmadığını belirtiyor. Bu araştırmada yer alan kadınların özellikle partnerleriyle yakınlık kurmaya ihtiyaç duyduklarına ve cinsel isteksizliklerinin patnerleriyle olan ilişkilerine olumsuz etki yapacağına dair endişe yaşadıklarına dikkat çekiliyor.

Detaylar için kaynak 

E. Fooladi, R. J. Bell, A. M. Whittaker, S. R. Davis. (2014). Women’s expectations and experiences of hormone treatment for sexual dysfunction. Climacteric, 17 (6): 674 DOI: 10.3109/13697137.2014.926322