ID-100228598 (2)İş yerinde sürdürülebilir motivasyon sağlamak kolay olmasa da araştırmalar çalışan motivasyonunu teşvik eden veya engelleyen faktörleri inceliyor ve bu konuda hem çalışanlara hem yöneticilere ışık tutuyor. Bu araştırmaların temel sonuçlarından biri ise iş yerinde yönetici tarafından olumsuz davranış ve tutumlara maruz kalmanın, motivasyonu engelleyen en önemli etkenlerden biri olması.

Eschleman ve arkadaşları, farklı iş gruplarından ve ortalama 9 yıllık iş tecrübesi olan yaklaşık 80.000 çalışanı inceledi. Araştırmada çalışanların ne kadar sıklıkla yöneticilerinin kötülemesine veya dalga geçmesine maruz kaldığının bilgisi toplandı. Bunun yanında çalışanlara, yöneticinin bu tarz bir istismarı çalışanı motive etme amaçlı olarak yaptığını düşününüp düşünmedikleri soruldu. 1 ay sonra tekrar görüşülen çalışanlardan, geçen bu süre içinde iş yerinde işlevsel olmayan davranışlarda bulunup bulunmadıkları öğrenildi (örneğin bir yöneticiyle dalga geçme, işlerini aksatma ya da verimli olmayan benzer davranışlar).

Araştırma sonuçları, çalışanların yöneticilerinden gelen her türlü istismardan sonra -yöneticinin amacının kendilerini motive etmek olduğunu düşünseler bile- iş yerinde işlevsel olmayan davranışlar sergilediğini gösterdi.

Araştırmacılar, çalışanların bu tarz davranışları haklarının yenilmesi olarak algıladığını ve her ne kadar yöneticiler bu davranışlarının çalışanlar üstünde olumlu bir etki bırakacağını düşünseler de sonucun öyle olmadığını vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Eschleman, K.J. et al. (2014). Perceived intent of supervisor as a moderator of the relationships between abusive supervision and counterproductive work behaviours. Work & Stress, DOI: 10.1080/02678373.2014.961183

RelatedPost