Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

İnsanlarla günlük etkileşimimizde değerlendirmeye başlama noktamız yüzleri olur. Nasıl bir yüz ifadeleri olduğuna bağlı olarak kişiler hakkında bilgi edinmeye çalışır, onlara dair tutum ve davranışlarımızı ayarlarız. Yüzlerden yola çıkarak edindiğimiz ilk izlenim, kişileri çekici veya itici bulma eğilimlerimizi de etkiler. Bu izlenimi en çok etkileyen etkenlerden biri ise kişilerin yüzlerindeki duygu ifadeleri. Yeni bir araştırma olumlu duygu ifadelerinin, çekicilik algısını nasıl etkilediğini inceliyor.

Jessika Golle ve arkadaşları, mutlu bir yüz ifadesinin karşı cinste çekicilik algısını nasıl etkilediğini inceledi. Bilgisayar ortamında aynı yüzler çekicilik ve mutluluk ifadeleri açısından değiştirildi ve farklı katılımcılara gösterildi. Sonuçlar aynı yüzün duygu durumu ile oynandığında çekicilik algısının değiştiğini gösterdi. Araştırmada mutlu görünen yüzler, daha düzgün ama gülümsemeyen yüzlere göre daha çekici olarak algılandı. Yani gülümsemek, yüzde bulunan kısmen daha az çekici unsurları telafi edip yüzün daha çekici olarak algılanmasına sebep oluyor. Gülümsemenin derecesinin de çekicilik algısını etkilediği görüldü. Yüzdeki gülümseme ifadesi ne kadar belirginse, çekicilik algısı da o kadar arttı.

Özetle, yüzleri çekici olarak algılamamız yüzdeki duygusal ifadeye göre değişebiliyor. Gülümseyen ama bazı kusurları olan bir yüz, gülümsemeyen ama daha az kusurlu bir yüzden daha çekici olarak algılanıyor. Araştırmacılar bunun sebepleri arasında, mutluluk ifadesinin ödüllendirici etkisi ve karşıdaki kişide de olumlu duygular yaratması ile gülümsemenin kişinin daha sağlıklı olduğuna dair ipuçları vermesi gibi olası sebepleri tartışıyor.

Detaylar için kaynak:

Golle, J., Mast, F.W., Lobmaier, J. S. (2014). Something to smile about: The interrelationship between attractiveness and emotional expression. Cognition and Emotion,28, (2), 298-310.

RelatedPost