Narsisizm, bir başka adıyla özseverlik, kişinin kendine hayranlık duyması anlamına gelir. Narsisistik kişilik özelliğine sahip bireyler, kendilerini fazlaca değerli görmeleri ve dikkat çekebilme becerileriyle sosyal ortamlarda kendilerini belli ederler. İlk izlenim bırakmada oldukça iyi olmaları ve kendilerini başkalarına olumlu sunmaları ise sosyal ortamlarda öne çıkmalarını sağlamadaki önemli bir etkenlerden bazıları. Bir araştırma narsisistik kişilik özelliğine sahip çalışanların bu özelliklerinin kariyer gelişimlerine etkisini inceliyor.

ID-100244673Andreas Hirschi ve Vanessa Jaensch’in yaptığı araştırmada narsisizmin çalışanların kariyer ve maaş doyumlarına, mesleki yeterlik düşüncelerine etkisini inceledi. Sonuçlara göre narsisizm kariyer gelişiminde doğrudan bir etken olmasa da dolaylı yoldan olumlu sonuçlar doğurabiliyor. Narsisistik özellikler taşıyan kişilerin mesleki yeterlik algılarının yüksek olması, kariyer doyumlarında da artışa yol açıyor. Diğer yandan, narsisizm ve maaş doyumu arasındaki ilişkinin çok sağlam olmaması, maaş doyumunun kişilik özelliğinden çok aileden gelen sosyo-ekonomik durum ve eğitim seviyesine bağlı olması ile açıklanıyor.

Bulgular, narsisistik özelliklere sahip bireylerin iş hayatındaki doyum ve başarılarının kendilerine aşırı güvenen tutumlarından kaynaklandığını destekliyor. Kendilerini başarıla layık görmeleri, karşılaştıkları engellerden daha emin bir şekilde geçmelerine yardımcı olduğu gibi, kariyerlerinde sürekli gelişme ve ilerleme motivasyonlarını da artırıyor.

Detaylar için kaynak:

Hirschi, A., & Jaensch, V. K. (2015). Narcissism and career success: Occupational self-efficacy and career engagement as mediators. Personality and Individual Differences, 77, 205-208.

RelatedPost