Kişilik özelliklerinin bir parçası olan utangaçlık, çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle sağlıklı ilişkiler kurma ve kendilerini rahatça ifade etme gibi sosyal alanlarda sıkıntılar yaratabildiği gibi okulda sınıf içi etkinliklere katılımlarını da kısıtlayabiliyor. Bunların yanı sıra utangaçlık sosyal ilişkilerde daha az çatışma ve anlaşmazlık yaşama gibi olumlu etkiler de yaratabiliyor. Peki zaman zaman riskli ve  koruyucu yanları olan utangaçlık okul öncesi dönemde çocukların akademik başarılarını nasıl etkiliyor?

ID-10033734Kathleen Moritz Rudasill ve arkadaşları okul öncesi dönemi çocuklarda utangaçlığın dikkat ve dil gelişimine etkisini inceledi. Çocukların utangaçlık seviyeleri hem anne hem öğretmen gözünden değerlendirildi. Sonuçlar, annelerin ve öğretmenlerin çocuklara yönelik utangaçlık değerlendirmelerinin örtüşmediğini gösterdi. Öğretmenlerin çocuklara yönelik utangaçlık algıları, çocukların dikkat ve dil gelişiminde daha fazla belirleyici. Araştırmacılara göre bu durum öğretmenlerin çocukları hem arkadaş hem sınıf ortamında gözlemleme şansları olmasına bağlı olabilir. Öğretmen değerlendirmesine göre sosyalleşme becerileri düşük olan çocukların görsel dikkatlerinin daha düşük olduğu da görüldü.

Ailelerin ise çocukların sosyalleşme becerilerine yönelik algıları, çocukların ifade edici dil gelişimini değerlendirmede anlamlı bir etken. Yani çocuklarının sosyalleşme becerilerinin iyi olduğunu söyleyen ailelerin çocuklarının ifade edici dil yönünden de daha gelişmiş olduğu görülüyor.

Kısacası araştırma, okul öncesi dönemdeki çocuklarda öğretmen değerlendirmelerine göre sosyalleşme becerileri ile dil ve dikkat gelişimi arasında bir ilişki bulunduğunu destekliyor. Ancak öğretmen ve ailelerin çocukların utangaç olup olmadığına yönelik algılarının birbirinden farklı olması, ileride utangaçlık ile ilgili yapılacak yeni araştırmalarda detaylandırılabilir.

Detaylar için kaynak:

Rudasill,K. M., Prokasky, A., Tu,X., Frohn, S., Sirota, K., & Molfese, V. J. (2014). Parent vs. teacher ratings of children’s shyness as predictors of language and attention skills. Learning and Individual Differences,34, 57-62.

RelatedPost