ID-100173841 (2)

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net

Kadına yönelik şiddet pek çok ülkede önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Aile içi şiddet de kadının sağlığını önemli derecede tehdit eden sorunlardan birisi. Türkiye ise kadına yönelik istismar ve şiddet bakımından kötü bir tablo çiziyor

Türkiye’de yakın bir zamanda Hüseyin Cengiz önderliğinde yapılan bir araştırmada İstanbul’da yaşayan hamile kadınlara yönelik şiddet incelendi. 2012 ve 2013 yıllarında 1349 hamile kadından toplanan verilere göre şiddet oranının %2.37 oranında olduğu, şiddete uğradığını söyleyen kadınların yaş ortalamasının ise 29 civarında olduğu belirtildi. Özellikle geniş bir ailede yaşayan hamile kadınların şiddete uğrama riskinin ise çekirdek ailede yaşayan kadınlara oranla daha fazla olduğu rapor edildi.

Araştırmacılar, sağlık uzmanlarının hamile kadınlara yönelik aile içi şiddet riskinin daha fazla farkına varmasının ve ailenin eğitim seviyesinin artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Detaylar için Kaynak

Cengiz, H. et al. (2014). Domestic violence against pregnant women: A prospective study in a metropolitan city, İstanbul.  Journal of the Turkish German Gynecological Association, 15, 74-77.

RelatedPost