ID-100176998 (2)Down Sendromu ve zeka geriliği olan çocuklarda rastlanan yemek yeme ve yutma fonksiyon bozukluklarının oranı neredeyse �’ler civarında. Ancak mevcut araştırmalar, yeme sorunlarının otizm spektrumu kapsamındaki hastalıklarda farklı formlar ile karşımıza çıktığını gösteriyor.

Araştırmacı Ooka ve arkadaşları, yaptıkları bir araştırmada özel eğitim alan ve farklı sorunlara sahip çocuklarda ortaya çıkan yeme bozukluklarının nasıl farklılaştığını daha keskin bir şekilde ortaya koymaya çalıştı. Bu amaçla araştırmada, Tokyo’da bulunan bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yemek danışmanlığı alan çocuklar incelendi. İnceleme, genel şikayetlerden yola çıkılarak oluşturulan yutma, yemeği yakalama, ezme, çiğneme, özbeslenme ve bilişsel hata sebepli (yemek seçme ve duyu kaybı) fonsiyon bozukluklarını içerdi.

Araştırma sonucunda, Down sendromuna sahip çocukların çoğunda özbeslenme, çiğneme ve yemeği yakalama  fonksiyonlarının zarar gördüğü ortaya çıktı. Bu sorunların ortaya çıkmasının asıl sebebinin, ağıziçi boşluk yapısı (örneğin; dili haraket ettirme becerisi) olabileceği sonucuna varıldı. Bu bilgi ışığında araştırmacılar, Down Sendromlu çocuklarla yeme bozuklukları üzerine yapılan çalışmaların, ağıziçi boşluğunun fonksiyonlarını destekleyecek şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor. Özellikle otizm spektrumuna ait hastalığa sahip olan çocuklarda yaygın olarak görülen yemek seçiciliğin ise aslında, özbeslenme yetisiyle alakalı olduğunu da başka bir sonuç olarak ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle, yemek seçme eğiliminin, en çok sevilen yemeğe göre değil, online slots kolay yenebilene göre şekillendiği görüldü.

Bunun yanında zeka geriliği tanısı almış çocuklarda karşılaşılan en yaygın problemin özbeslenme becerisiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. Bu problemlerin altında yatan sebep olarak ise, aslında çiğneme fonksiyonu ile sorun yaşandığı ve bu çocukların genellikle çiğnenemeyecek büyüklükteki besinleri yemeye çalıştıkları görüldü. Benzer sorun otizm hastalığında da gözlemlendi. Bu bilgiler ışığında, yeme problemi yaşayan ve otizm veya zeka geriliği tanısı taşıyan çocuklarla çalışıldığında,  özbeslenme becerilerinin desteklenmesinin ve uygun formlarda yemek sunulmasının gerektiği belirtiliyor.

Detaylar için kaynak

Ooka, T., Takahashi, M., & Mukai, Y. (2012). The relationship between feeding characteristics and feeding function in children with intellectual disability. Pediatric Dental Journal22(2), 145-154.

RelatedPost