ID-100304334 (2)Yaşamımızda meydana gelen önemli duygusal deneyimleri başkalarıyla paylaşma anlamına gelen “sosyal paylaşım” sayesinde başkalarıyla bağ kurma veya duygularımızı ifade etme gibi sosyal ve kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bu konuda yapılan yeni bir araştırma, medya araçlarını kullanarak yaptığımız sosyal paylaşımları inceledi.

Araştırmacılar Choi ve Toma tarafından gerçekleştirilen çalışmada 300 üniversite öğrencisinin yaşamlarındaki önemli olaylarla ilgili duygularını başkalarıyla nasıl ve hangi araçla paylaştığı ve sonrasında nasıl hissettiklerine dair deneyimleri incelendi. Araştırma sonuçları, sosyal paylaşımın yaklaşık %70’inin bir medya aracılığı ile, örneğin telefon, mesaj, Facebook veya Twitter aracılığu ile gerçekleştiğini gösterdi. Bunun yanında olumlu olayların daha çok mesaj (SMS) veya Twitter ile paylaşıldığı, olumsuz olaylarınsa daha çok telefon araması ile paylaşıldığı görüldü. Araştırma ayrıca öğrencilerin olumlu olayları paylaştıktan sonra iyi hissetse de olumsuz olayları paylaşmalarının onları rahatlatmak yerine daha kötü hissettirdiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kişiler arası medyanın bireylerin günlük duygusal yaşantıları açısından önemli sonuçları olduğunu, bu tarz paylaşımların kişinin duygusal yaşantısını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceğini söylüyor.

Detaylar için kaynak

Choi, M. & Toma, C.L. (2014). Social sharing through interpersonal media: Patterns and effects on emotional well-being. Computers in Human Behavior,  DOI: 10.1016/j.chb.2014.04.026

RelatedPost