ID-100209582 (2)Karşılaştığımız stres etkenlerinin farklı yapılarda olmasının, bireylerin verdiği reaksiyonların da farklı olmasına sebep olduğu biliniyor. “Hedeflenen reddedilme deneyimi” de bireylerin farklı reaksiyon gösterdiği stres etmenlerinden biri olarak kabul edilir. Hedeflenen reddedilme deneyimi, bireyin başka bir birey veya bir grup tarafından kasıtlı bir şekilde reddedilmesi olarak tanımlanır. Bunların dışında bu yaşanmışlığın hedeflenmiş reddedilme olarak tanımlanabilmesi için, önceden varolan bir sosyal bağı yok etmesi gerekir. Hedeflenen reddedilme deneyimi ile ilgili önceki araştırmalar, bu tarz bir deneyimin insan vücudundaki bir çok biyolojik sistem ve olayla ilgili olduğunu gösteriyor.

Araştırmacı Murphy ve arkadaşları, bu bilgilerden yola çıkarak hedeflenen reddilme deneyimini astım hastalığa sahip ergenlerde inceledi. Bu kapsamda belirtilen semptom oranı, astım hastalığının gelişimi ile alakalı olan glukoenojene hormonu ve ß2 adrenerjik reseptörü salınımı ile olan ilişkisini; aynı zamanda ergelerin ait olduğu sosyal statünün etkisini inceledi.

Araştırma sonucunda astım hatalığının bireyler üzerindeki etkisinin, yakın zamanda hedeflenmiş reddedilme deneyimi casino pa natet yaşayan ergenlerde daha yüksek olduğu sonucu elde edildi. Ayrıca bu oranın, yüksek sosyal statü sahibi ergenlerde, düşük statülü ergenlere oranla daha belirgin olduğu saptandı. Glukoenojene hormonu ve ß2 adrenerjik reseptörü değerlerinin ise, yaşanılan hedeflenmiş reddedilme deneyimiyle alakalı olarak değişim gösterdiği tespit edildi. Benzer bir şekilde, bu değişimin en fazla yüksek statü sahibi olup hedeflenmiş reddedilme deneyimi yaşayan ergenlerde gerçekleştiği saptandı.

Yapılan bu araştırma, sağlık alanında yapılan araştırmalar arasında gerçek hayat deneyimlerine dayanan bilgiler ışığında yapılmış olma özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca, sosyal statünün sağlık üzerinde yarattığı farklılıkları bir kez daha ortaya koymuş oluyor.

Detaylar için kaynak

Murphy, M. L., Slavich, G. M., Rohleder, N., & Miller, G. E. (2012). Targeted rejection triggers differential pro-and anti-inflammatory gene expression in adolescents as a function of
social status. Clinical psychological science, 2167702612455743.