Çocuğu otizm tanısı alan bir annenin yaşamında pek çok değişiklik meydana geldiği için bu değişikliklerle birlikte stres düzeyi oldukça artar.  Öte yandan, artan stres bir çok zorluk getirdiği gibi kişinin dayanıklılığının artmasını ve kendini güçlü hissetmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda manevi duyguda artış, sabır ve merhamet gibi bazı olumlu gelişmeler de görülebilir. Bu durum, yani “travma sonrası büyüme”, yaşanan zorluklarla başa çıkma sürecinde gelişen ve iyilik halini olumlu yönde etkileyen kazanımlar sağlar. Güncel bir araştırma, bir grup çalışmasıyla travma sonrası büyümeyi ve annelerin iyilik halini artırmayı hedefledi.

ID-10088899Zhang ve arkadaşları, çözüm-odaklı psikoterapi yaklaşımını kullanarak 6 oturumluk bir grup çalışması gerçekleştirdi ve katılımcıların travma sonrası büyüme seviyelerini oturum öncesi, sonrası ve uygulamadan 6 ay sonra takip ölçümleriyle inceledi. Sonuçlara göre grup çalışması sonrasında anneler travma sonrası büyümenin belirli alanlarında ilerleme gösterdi. Örneğin, temenni etme davranışının oturumlar sonrasında çözüm geliştirme ve yeni olasılıklar arama davranışına dönüştüğü görüldü. Buna ek olarak, grup oturumları sırasında hissettikleri sosyal desteğin iyilik hallerini artırdığı; diğer annelerle kurdukları iletişimin onlara yeni bilgiler kazandırdığı ve tüm kazanımların 6 ay sonrasına kadar sürdürülebildiği yönünde bulgular elde edildi.

Özetle, çözüm odaklı grup çalışması otizmli çocuğa sahip anneler için onların iyilik hallerini artırma amaçlı kullanıldığında olumlu sonuçlar elde ediliyor. Çalışma, benzer uygulamaların çoğalması ve detaylandırılması konusunda ilerideki araştırmalara yol gösteriyor.

Detaylar için kaynak:

Zhang, W., Yan, T. T., Du, Y.S., & Liu, X.H. (2014). Brief report: Effects of solution-focused brief therapy group-work on promoting post traumatic growth of mothers who have a child with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 2052-2056.

RelatedPost