Hiç kuşkusuz, öğrenim hayatı boyunca öğrencilerin en büyük sorun yaşadıkları derslerden birisi Matematik. Araştırmalara göre de Türkiye’de öğrencilerin oldukça başarısız olduğu biliniyor. Bu nedenle bu derste başarıyı artıracak çeşitli faktörler araştırılıyor; ancak bu konuda istenen düzeye henüz ulaşılmış değil. Zekânın matematik başarısında etkili olduğunu savunan genel bir kanı da bulunuyor. Peki, gerçekten zekânın matematik başarısında doğrudan bir etkisi var mı?

ID-10034536Child Development dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre zekâ, aslında matematik başarısında kilit rol oynamıyor. Bu yeni çalışmanın bulgularına göre “motivasyon” ve “ders çalışma alışkanlıkları” matematik başarısında asıl önemli olan iki temel faktör. Munich ve Bielefeld Üniversiteleri’nde yürütülen boylamsal çalışmaya başarı puanları 5 ile 10 arasında değişen 3520 öğrenci katıldı. 5 yıl süresince zeka, motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları ile matematik başarısı arasındaki ilişki incelendi. Çalışma sonuçları motivasyon ve ders çalışma alışkanlıklarının öğrencilerin matematik başarısının artışında çok daha büyük rol oynadığını gösterdi. Zekâ ile matematik başarısı arasında ise hiçbir ilişki saptanamadı.

Zekânın matematik başarısında etkili olmadığını gösteren bu çalışma, öğrenme stillerinin öğrenciye göre şekillendirilmesinin ve öğrencinin içsel motivasyonun artırılmasının matematik başarısını da artırabileceğini gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Nauert, R. (2012). Motivation, Study Habits Are Keys to Math Ability, Not IQ. Child Development, DOI: 10.1111/cdev.12036.

RelatedPost