ID-100128285Tükenmişlik sendromu fazla iş yükü, işyerinde karşılaşılan yoğun stres ve bazı kişilik özelliklerine bağlı olarak kendini gösterebilir. Kişinin duygusal olarak tükenmesi işinde istekli, verimli ve mutlu olmasına engel olduğu gibi günlük hayatında da sıkıntılara yol açabilir. Özellikle lider konumundaki bireylerin sorumluluklarının fazla olmasının, tükenmişlik yaşama ihtimallerini artırdığı biliniyor.

Yakın zamandaki bir araştırma, işle ilgili sorunların yanı sıra liderlerin günlük hayattaki motivasyon ve hayata dair tutumların tükenmişliğe nasıl etki ettiğini inceledi. Bu araştırmada Maree Roche ve Jarrod M. Haar hayata dair tutumları “dış odaklı” ve “iç odaklı” olan liderlerde tükenmişlik belirtilerine odaklandı. Hayatını dış odaklı isteklerle yaşayan bireyler genelde güç, para ve üne öncelik verirken; iç odaklı arzulara sahip bireyler öğrenme, sağlık ve yakın ilişkileri öncelikli görüyor.

Araştırma sonuçları, hayata dair tutumların liderlerin yaşadığı tükenmişliği doğrudan etkilediği yönünde. Dış odaklı arzulara sahip bireylerin tükenmişlik yaşama ihtimalleri daha fazla iken, iç odaklı liderlerde tükenmişlik belirtilerine daha az rastlanıyor.

Araştırmacılara göre, bireysel sağlığını ve gelişimini ön planda tutan bireylerin bu tutumu stresle aralarında bir tampon bölge oluşturmalarına ve işle ilgili günlük sorunları ile daha kolay başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Diğer yandan ün ve para elde etme odaklı yaşayan liderlerin zaman içinde yorgunlukları artıyor ve çalışma enerjileri azalıyor.

Detaylar için kaynak:

Roche, M., & Haar J. M. (2013). Leaders life aspirations and job burnout: a self-determination theory approach. Leadership & Organization Development Journal, 34,(6), 515 – 531.

RelatedPost