ID-10077963İşe alım sürecinde farklı aşamalardan geçerek kişilik, yetenek ve donanım açısından değerlendiriliyoruz. Bunları ölçmek için bir çok yöntem olsa da işe alınmak uğruna testlerde dürüst davranmayanlarımız olabiliyor. Dolayısıyla işverenler tarafından farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri göz önünde bulunduruluyor. Acaba günümüzde sık kullanılan sosyal medya hesapları adayların kişilik özellikleriyle ilgili bir ipucu verebilir mi?

William Stoughton ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada adayların kişilik özelliklerini yorumlamada sosyal medya paylaşımlarından yararlanıldı. Paylaşımlar incelenirken çalışanları veya işverenleri eleştiren yazı tarzı paylaşımlar ve kişinin alkol, sigara kullanırken paylaştığı fotoğraflar kullanıldı.

Sonuçlar sosyal medya paylaşımlarının adayların bazı kişilik özelliklerine dair ipucu verebileceği yönünde. Örneğin, bireyin alkol kullanırken çekilen fotoğraflarını paylaşması, daha fazla dışadönüklük ifade ediyor. Başkalarını eleştiren paylaşımlar ise daha az uyumluluk ve sorumlu olma özellikleri ile ilişkili. Yani eleştirel paylaşımlar yapmak uyumluluğun düşük olduğuna işaret ediyor. Alkol ve sigara kullanımına dair fotoğraflar ise kişinin dışadönük kişilik yapısına sahip olduğuna dair ipucu sayılabilir. En az eleştirel paylaşım yapanların ise sorumluluk almaya daha eğilimli kişiler olduğu görülüyor.

Araştırmacılara göre bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesiyle ileride işverenler sosyal medya paylaşımları yardımıyla adayların kişilik yapılarına dair bilgi edinmek mümkün.

Detaylar için kaynak

Stoughton, J. W., et al. (2013). Big five personality traits reflected in job applicants’ social media postings. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 16, (11).

RelatedPost