ID-100162822İşyerinde Interneti kişisel sebepler için kullanmak çoğu zaman bir ihtiyaç olsa da bu durumun aşırıya kaçması iş yerinde sorunlara yol açabilir. Örneğin, işverenler çalışanların iş dışında bir şeye odaklanmalarına hoş bakmayabilir ve bu durumu işi aksatma olarak algılayabilir. Peki iş yerinde kişisel Internet kullanımı hakkında çalışanlar ne düşünüyor? Internet’in kişisel amaçlar için kullanılması çalışanların rahatlamaları ve motivasyonlarını artırmaları için bir yöntem olabilir mi?

Vivien Lim ve Don Chen, işyerinde kişisel Internet kullanımının çalışanların performansını ve duygu durumunu nasıl etkilediğini incelemek için gerçekleştirdikleri bir araştırmada bu sorulara yanıt aradı. Araştırma sonuçları, katılımcıların çoğunun iş saatlerinde Interneti kişisel amaçlarla kullanmanın kabul edilebilir bir durum olduğunu düşündüğünü gösterdi. Kişisel Internet kullanımının performansı ve duygu durumunu olumlu etkilediği de görüldü. Ancak Internette sörf yapmak performansa ve duygu durumuna olumlu etki yaparken e-posta gönderme gibi aktivitelerin olumsuz etki yarattığı gözlendi. Ayrıca erkeklerin kadınlara oranla kişisel Internet kullanımının olumlu etkisini daha çok savunduğu görüldü. Yani erkekler için işyerinde Interneti kişisel amaçlar için kullanabilmek işyerindeki problemlerin üstesinden gelebilmek ve daha verimli çalışmak için daha gerekli. Kadınlar içinse bu yine kabul edilebilir bir durum olmakla beraber çoğu zaman bir zaman kaybı gibi algılanabiliyor.

Araştırmacılar bu cinsiyet farkının erkeklerin günlük yaşamlarında Internetin yerinin kısmen daha büyük olmasından kaynaklandığını öne sürüyor. Erkekler için Internet kullanımı rahatlatıcı bir faktör olabilirken kadınların Interneti kısmen daha az gerekli görmeleri bu durumu daha az rahatlatıcı bulmalarının bir nedeni olabilir.

Detaylar için kaynak

Lim, V.K.G. & Chen, J.Q. (2012) Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work? Behavior and Information Technology, 31, (4)343–353

RelatedPost