ID-10068778 (2)Doğum sırası, ünlü psikanalist ve kuramcı Adler’e göre davranışları ve kişiliği şekillendiren önemli faktörlerden. Adler, ilk doğanların kendinden sonra doğan kardeşleri tarafından güçlerinin tehdit edilmesi nedeniyle bir travma yaşadıklarını, bu nedenle ebeveynin dikkatini yeniden çekmek için düzeni korumaya ve kuralları takip etmeye eğilim gösterdiklerini söylemiştir. Bu görüşlerden yola çıkan bazı araştırmacılar da ilk doğanların daha muhafazakar değerlere sahip olabileceği görüşünü  ortaya atmıştır.

Daniela Barni ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada ise çocukların muhafazakarlık düzeyleri ailelerin de katılımıyla çoklu yöntemlerle incelendi. Araştırmacılar, ilk çocukların ikinci çocuklara göre daha fazla muhafazakar değerler taşıdığı görüşünü destekleyen sonuçlar elde ettiler. Yani ilk doğanların politik ve sosyal açıdan statükoyu korumaya daha fazla eğilim gösterdiği görüldü. Ancak araştırmacılar, ilk doğanların ebeveynlerinin muhafazakar görüşlerini daha fazla içselleştireceği görüşüne dair bir kanıt bulamadı.

Kısacası kişilik özellikleri, ailenin yetiştirme şekilleri, içinde bulunulan çevre, eğitim gibi pek çok faktörden etkilenen muhafazakarlık eğiliminin doğum sırasıyla da ilişkili olabileceği görülüyor.

Detaylar için kaynak

Barni, D. (2012). Birth order and conservatism: A multilevel test of Sulloway’s “Born to rebel” thesis. Personality and Individual Differences, 66, 58-63.

RelatedPost