ID-100100903 (2)Çalışırken performansımızı ve motivasyonumuzu etkileyen pek çok faktör var. Ses (ya da gürültü) de bunlardan birisi. Bu konuda yapılan bir araştırmada dışarıdan gelen seslerin performansı nasıl etkilediğini incelemek için farklı bir yöntem kullanıyor. Belirli bir derece işitme engeli bulunan bireylerle normal işiten bireylerden, kendilerine verilen dikkat egzersizlerini yüksek ve alçak seste çözmeleri isteniyor ve performansları karşılaştırılıyor.

Helena Jahncke ve Niklas Halin yaptığı bu araştırmada, işitme engeli bulunan katılımcıların yüksek sese maruz kaldıklarında bilişsel performanslarının düştüğü gözlendi. Normal işiten bireylerin ise yüksek sese maruz kaldıklarında performans düzeyleri artıyor. Ayrıca kolay matematik testinde her iki grubun da yüksek seste daha iyi çalıştığı gözlendi. Yani arka plan sesleri basit aritmetik problemlerin çözümünde performansı artırabiliyor. Aynı zamanda yüksek sesin motivasyonu ve dikkati artırıcı bir uyaran görevi gördüğü bulgusu önceki çalışmalarla da destekleniyor. Çalışmanın bulgularından bir diğeri ise işitme engeli bulunan bireylerin yüksek sese maruz kaldıklarında daha yorgun hissettikleri; aynı zamanda stres hormonlarında da artış gözlendiği yönünde.

İki grup arasında rahatlama, yenilenme sağlayan durumlar da birbirinden farklılık gösteriyor. Normal işiten katılımcılara doğa sesleri ve görüntüleri olan kısa film izletildikten sonra performanslarının arttığı gözleniyor. Sese maruz kalmaya devam ederken sadece çalışmaya mola verilmesi ise normal işiten bireyler için performansı artırıcı etkiye sahip değilken, işitme engeli olan bireylerde sadece mola vermek motivasyonu artırabiliyor ve kısa filmin etkili olmadığı görülüyor.

Özetle, işitme engeli olan bireylerin yüksek sese karşı daha hassas oldukları ve performanslarının daha kötü etkilendiği yönünde. Normal işiten bireyler için ise zaman zaman yüksek ses motivasyon artırıcı bir uyaran görevi görebiliyor. Ayrıca işitme engeli bulunan bireylerin dinlenmek için sadece çalışmaya mola vermesi yeterliyken, normal işiten bireylerin ise dış sesten uzaklaşma ve rahatlatıcı bir ortamda bulunma ihtiyacı duydukları gözleniyor.

Detaylar için kaynak:

Jahnlcke, H., Halin, N. (2012). Performance, fatigue and stress in open-plan offices: The effects of noise and restoration on hearing impaired and normal hearing individuals. Noise & Health, 14, (60), 260-72.

RelatedPost