ID-100105035Yakın ilişkilerde fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalmak, bir çok kalıcı etki yaratabiliyor. Örneğin şiddet sonrasında bireylerde travma sonrası stres bozukluğu belirtileri görülebiliyor. Bazı özellikler ve yaşantılarsa ilişkilerde koruyucu güce sahip. “Güven algısı” bunlardan birisi.

David Servino ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada, özellikle şiddet içerikli ilişkilerde güven algısının önemli bir yer tuttuğu ve partnerler arası uyumun, güven algısı ile yakından ilişkili olduğunu görülüyor. Güven algısı düştükçe partnerler arası uyumun da azalıyor. Ayrıca güven algısı azaldıkça, şiddet gören partnerde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtilerine daha sık rastlanıyor. Bu belirtilerin ne yoğunlukta olduğu, ilişkideki şiddetin sıklığı ve şiddeti ile doğru orantılı olarak görülüyor ve beklendiği gibi TSSB belirtileri arttıkça ilişkideki güven algısı düşüyor. Aynı zamanda sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik istismar da ilişkideki güven algısını zedeliyor.

Kısaca ilişkide güven algısı arttıkça partnerler arasındaki uyum ve ilişki tatmini de artıyor. Buna bağlı olarak da TSSB belirtilerinde, fiziksel ve psikolojik şiddette azalma gözleniyor.

Detaylar için kaynak

Servino, D. Et al. (2011). Perceptions of safety in intimate relationships: Group differences based on gender and setting. Journal of Family Violence.26, 431–438.

RelatedPost