coupleEtrafımızdakilerin kişilik yapıları, ilgi alanları, dini inaçları ve politik görüşleri gibi özeliklerin bir kaçı veya hepsinin etkisiyle kendimize bir sosyal çevre oluştururuz. Eş ve arkadaş seçimlerimiz de bu sosyal ağ çerçevesinde gerçekleşir. Bu ağ içindeki bireylerin bize göre yakınlık ve önem durumları değişebildiği gibi bunu belirleyecek farklı yöntemler bulunabilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada ise çevremizdekilere hissedilen yakınlık ve onların bizim için önem durumu, cep telefonu ile yapılan iletişim verilerine dayanıyor. Sosyal çevremizde, bize en yakın arkadaşlarımız, eşimiz ve ailemizin önem sırası, bu durumun cinsiyete göre nasıl farklılaştığı cep telefonu ile yapılan iletişim göz önünde bulundurularak incelendi.

Vasyl Palchykov ve arkadaşlarının yapığı araştırmada kadınların özellikle gençlik yıllarında karşı cinsle olan ilişkilere daha odaklı oldukları görüldü. Bu durum kadınların eş ilişkileri kurma ve sürdürme için daha çok yatırım yaptığının göstergesi sayılabilir. İkinci bir bulgu ise kadınların ilgisi yaş ilerledikçe eşlerinden çocuklarına doğru kaymaya başladığı yönünde. Üçüncü olarak ise kadınların ilişkilerine verdikleri önem sırasının erkeklere göre daha sık değiştiği görülüyor. Yani bir dönem yakınlaştığı kişi biri bir süre sonra daha az görüştüğü biri olabiliyor. Erkeklerin ilişkilerinin ise uzun vadede daha sabit ve tutarlı olduğu gözlendi.

Sonuç olarak ilişkilerdeki yakınlığın cinsiyete göre değişim gösterdiği görülüyor. Kadınların karşı cinsle ilişkiler kurma ve bu ilişkiyi sürdürmeya daha odaklı olduğu; yaş ilerledikçe ise odaklarının eşlerinden çocuklarına doğru kaydığı dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Palchykov, V. Et al. (2012). Sex differences in intimate relationships. Scientific Reports, 2, DOI: 10.1038/srep00370

RelatedPost