ID-10033128 (2)Kaliteli yakın ilişkilerin bireylerin iyi oluşlarına, ruhsal ve fiziksel sağlıklarına yaptığı katkı tartışılmaz. Aşkınsa hem olumlu hem olumsuz etkileri tartışılırken yeni bir araştırma aşkın kişilik üstünde olumlu etkiler yapabildiğini gösteriyor.

Araştırmacı Christine Finn ve arkadaşları 18 ile 30 yaşları arasındaki bir grup çifti 9 ay boyunca takip etti ve her 3 ayda bir çiftlerle görüşmeler yaptı. Kişilik özelliği olarak sıklıkla kaygılı ve endişeli olma, stresle kolay baş edememe, kolay öfkelenme gibi eğilimleri içeren “duygusal dengesizlik” kavramını incelediler.  Çiftlerden duygusal denge düzeylerine yönelik ölçüm dışında ilişkiden ne derece tatmin oldukları bilgisini de alındı. Katılımcılar buna ek olarak günlük olayların ve yaşantıların  ilişkilerinde ne derece etkili olduğunu değerlendirdiler.

Araştırma sonucu, duygusal dengesizliği olan bireyler arasında romantik bir ilişki yaşayanların gün içindeki duygusal dengesizliklerinde 9 ay içinde azalma olduğunu gösterdi. Örneğin bu bireyler normalde günlük olumsuz olaylara sert tepkiler verirken, aşk ilişkisi yaşamaya başladıkalarında bu eğilimlerinin azaldığı görüldü. Bu etki hem kadınlar hem erkekler için geçerli.

Araştırmacılar, romantik bir ilişkinin beraberinde getirdiği olumlu yaşantıların kişilikle bağlantılı eğilimlere etki yapabileceğini söylüyor. Örneğin bireylerin olumsuz olayları nasıl değerlendirdiği aşk yaşantısıyla değişebilirken bu da duygusal dengeyi daha iyi sağlamaya yardımcı oluyor. Elbette nispeten sabit kişilik özelliklerinin değişimi çok kolay olmasa da bunları dolaylı şekilde etkileyebilecek tutumların ve eğilimlerin değişmesi olumlu duygular ve yaşantılarla mümkün olabiliyor.

Detaylar için kaynak

Finn, C., Mitte, K., Neyer, F.N. (2014). Recent Decreases in Specific Interpretation Biases Predict Decreases in Neuroticism. Evidence From a Longitudinal Study With Young Adult Couples. Journal of Personality, DOI: 10.1111/jopy.12102

RelatedPost