Bebeklik ve çocukluk yıllarında başta güven duygusu olmak üzere bir çok duygusal sürecin, düşünce ve davranış kalıbının gelişimine katkı sağlayan ebeveyn tutumları, çocuğun sosyal ilişkileri için de büyük ölçüde önem taşıyor.

ID-10041673Bu konuda yakın zamanda bir araştırma yapan Dr. Mc Elwain ve ekip arkadaşları, anneleriyle güvenli bağlanma gerçekleştirmiş 33 aylık 114 çocuk ve ebeveyniyle çalıştı. Anne babalar çocuklarının saldırganlık eğilimi ve sosyal korkuları gibi mizaç özelliklerine ilişkin soruları yanıtladı. Çocuklar 39 aylık olduklarında hemcinsleri olan bir yaşıtlarıyla rastlantısal bir şekilde eşleştirildiler ve birbirleriyle olan ilişkileri 1 aylık dönem içerisinde laboratuvara yaptıkları 3 ziyaret sırasında gözlemlendi.

Güvenli bağlanma gerçekleştiren çocukların ilk tanıştıklarında yaşıtlarına karşı daha duyarlı oldukları, hatta karşılarındaki çocuk saldırgan olsa dahi olumlu tutumlarından taviz vermedikleri görüldü. Bu çocukların eğer tanıştıkları yaşıtlarının öfke düzeyi düşükse ikinci ve üçüncü buluşmada da aynı derecede duyarlı davrandıkları; ancak karşılarındaki çocuk öfkeli ise ayni tavrı sergilemedikleri gözlendi.

Bu çalışma, 3 yaş civarındaki çocukların yaşıtlarıyla karşılaştıklarında kullandıkları sosyal becerilerin kaynağını göstermesi açısından önem taşıyor. Güvenli bağlanmanın insan davranışındaki etkisinin çok küçük bir yaşta başlamasına işaret etmesi ise gelişim psikolojisi literatürü için dikkat çekici.

Detaylar için kaynak

McElwain, N. L.,  Holland, A. S., Engle, J. M., Ogolsky, B. G. (2014). Getting acquainted: Actor and partner effects of attachment and temperament on young children’s peer behavior. Developmental Psychology, 50 (6): 1757 DOI: 10.1037/a0036211

RelatedPost