ID-100105581 (2)Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, mutlu insanların mutsuzlara oranla daha yaratıcı ve başarılı olduğuna, iş yaşamında daha yüksek performns sergilediğine ve içsel olarak daha iyi motive olduğuna dair bazı ipuçları sunuyor. Peki mutluluk bizi gerçekten daha üretken ve çalışkan yapıyor mu?

Ekonomi alanında araştırmalar yapan Oswald ve arkadaşlarının yakın zamanda yaptığı araştırma, katılımcılarla çeşitli deneyler aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Örneğin bir deneyde bazı katılımcıların iyi hissetmesini sağlamak (mutluluk seviyelerini artırmak) için ya bir komedi videosu gösteriliyor ya da çikolata, içecek gibi hediyeler veriliyor. Bir grup katılımcıya ise böyle bir müdahale yapılmıyor. Daha sonra ise performanslarının ve üretkenliklerinin ölçüldüğü bir sayı etkinliğini tamamlamaları isteniyor. Elde edilen sonuçlara göre daha mutlu hissetmeleri sağlanan katılımcılar %12 daha yüksek bir performans ve üretkenlik sergiliyor.

Bunun yanında bazı bireylerin geçmiş yaşantılarındaki olumsuz olaylar ve yaşantıları ile, genel mutluluk ve yaşam doyumu seviyelerine de bakılıyor. Genel mutluluk seviyesi düşük kişilerin de üretkenliklerinin mutlu bireylere göre daha az olduğu görülüyor.

Araştırmacılar, bireylerin nasıl hissettiğinin ve iyi oluşlarının performans ve üretkenliklerinde etkili bir faktör olduğunun altını çiziyor. Çalışanların daha iyi performans göstermesi için yaşam kalitelerinin ve mutluluk seviyelerinin artırılmasının, duygusal sağlıklarının daha iyi hale getirilmesinin önemli olabileceği düşünülüyor.

Detaylar için kaynak

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/proto/workingpapers/happinessproductivity.pdf

 

RelatedPost