Müzik, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Güncel çalışmalar, müzik dinlemenin psikolojik temelli hastalıkların tedavisinde oldukça etkili olduğunu gösterirken, hafızamız üzerinde de büyük rol oynadığı sonucu dikkat çekiyor.

ID-100114609Baird ve Samson, müzik dinlemenin travmatik beyin hasarları sonrasında oluşan hafıza sorunlarına çözüm getirip getirmediğini araştırmak amacıyla bir çalışma yürüttü. Travmatik beyin hasarı olan ve olmayan bireylere, yaşamlarının farklı dönemlerinde çok sevdikleri favori şarkıları dinletildi. Katılımcılar ile geçmişlerine dair bilgiler içeren bir görüşme yapıldı ve hafıza kapasitesine ölçen standardize edilmiş nöro-psikolojik bir ölçek doldurmaları istendi.

Sonuçlara bakıldığında, travmatik beyin hasarı olan bireylerin, olmayan bireyler gibi, geçmiş deneyimlerini daha kolay hatırladıkları görüldü.

Travmatik beyin hasarı olan bireylerin yaşamaları muhtemel olan hafıza sorunlarına müziğin yardımcı olabileceğini gösteren bu çalışma, müziğin bizim için hayatımızda sadece psikolojik rahatlama açısından değil, aynı zamanda nörolojik sorunların çözümüne katkı sağlamasından ötürü de büyük önemi olduğuna işaret ediyor.

Detaylar için kaynak

Baird, A., Samson, S. (2013). Music evoked autobiographical memory after severe acquired brain injuiry: Preliminary findings from a case series. Neuropsychological Rehabilitation, 1-21.

RelatedPost