ID-1005404 (2)Bedensel olarak aktif kalmanın ve egzersiz yapmanın fiziksel ve ruhsal sağlığımıza olan katkısı tartışılmaz. Egzersiz bizi stres, kaygı ve depresyondan koruma potansiyeline sahip. Bu sonuçlar kendi isteği ile egzersiz yapan kişilerle gerçekleştirilen çalışmalardan elde edildiği için isteği dışında – başkaları tarafından istendiğinde – egzersiz yapanlarda da benzer etki görülüp görülmediğini merak eden araştırmacı Benjamin Greenwood ve arkadaşları bu soruya yanıt aradı.

Araştırmacılar fareleri laboratuvar ortamında 6 hafta boyunca inceledi. Egzersiz yapan fareleri (tekerlek döndüren) 2 gruba ayırdı: istediği zaman hareket eden ve araştırmacılar tarafından ne zaman hareket edeceği önceden belirlenen. 6 hafta sonra yine laboratuvar ortamında farelerin kaygılarını artırıcı bir baskı unsuru verildi. Bu sayede kaygı seviyeleri ve tepkileri incelendi. Bu fareler, bu süre boyunca egzersiz yapmayan farelerin benzer bir durumdaki kaygı seviyeleriyle karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda, hem kendi seçimiyle hem de dışarıdan belirlenen zamanda ve şekilde egzersiz yapan farelerin stres ve kaygıya karşı korunduğu ortaya çıktı. Buna karşın 6 hafta boyunca hareket etmeyen farelerin daha fazla kaygı tepkisi verdiği gözlendi.

Farelerle yapılan bu çalışmanın insanlar için de benzer sonuçlar verebileceği, isteğimiz dışında yapıyor bile olsak (örneğin okuldaki beden eğitimi dersleri gibi) egzersizin ruh sağlığını teşvik etmede faydalı olabileceği vurgulanıyor.

Detaylar için kaynak

Benjamin N. Greenwood, Katie G. Spence, Danielle M. Crevling, Peter J. Clark, Wendy C. Craig, Monika Fleshner. Exercise-induced stress resistance is independent of exercise controllability and the medial prefrontal cortex. European Journal of Neuroscience, 2013; 37 (3): 469 DOI: 10.1111/ejn.12044