Bizim için önemli olan olaylar karşısında kaygı yaşamak son derece normal bir durum. Kaygının psikolojik ve fizyolojik belirtilerini doğru anlamlandırıp, kontrol edebilmek ise stresle başa çıkabilmek açısından önemli. Örneğin öğrenciler için sınavlarda kaygı yaşamak oldukça alışılagelmiş olsa da, eğer bu kaygı kontrolden çıkıp sınav performansının düşmesine sebep oluyorsa bu durumla başa çıkmak için bazı yöntemler aramakta fayda olabilir. Yeni bir araştırma ise kaygı ile başa çıkabilmek için psikolojik ve fizyolojik belirtilerin olumlu yöne doğru kaydırılmasını sağlayarak ikisi arasında bir uyum yakalamayı öğrencilere öğretmeyi amaçlıyor. Bu amaçla, bir bilgisayar programı (TestEdge) aracılığı ile yapılan müdahalenin sınav kaygısı üzerindeki etkisi inceleniyor.

ID-100205967Raymond Trevor Bradley ve arkadaşlarının yaptığı bu araştırma lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Öğrenciler yoğun sınav kaygısı yaşayan ve hafif sınav kaygısı yaşayan olarak iki gruba ayrıldı. Çalışmadan önce ve sonra psikolojik ve fizyolojik ölçümler yapıldı lise öğrencilerinin kaygı düzeyleri hakkında bilgi edinildi.

Çalışma sonucunda elde edilen fizyolojik bulgular, müdahale grubuna dahil olmuş öğrencilerin, programda öğretilen duygu kontrol tekniklerini öğrendiklerine ve uyguladıklarına işaret ediyor.  Bu gruptaki öğrencilerin oluşturulan stresli test senaryosu durumunda psiko-fizyolojik uyum halini kendi kendilerine aktive edebildikleri görüldü. Yani öğrenciler TestEdge programıyla kendi duygularını düzenleme ve kontrol etme becerilerini kazandılar. Yapılan ikinci ölçümde katılımcılardan sadece oturup normal ve sessiz bir şekilde beklemeleri istendi. Ölçümler sonucunda katılımcıların bilinçli olarak herhangi bir teknik kullanmadıkları sırada bile stres düzeylerinin ilk ölçümden daha az olduğu görüldü. Yani stres düzeyleri herhangi bir eğitim veya müdahale programına katılmadan önceki düzeyden daha düşük olması, müdahale sonrasında katılımcıların sadece stresli durumlarda değil, günlük yaşantısındaki stres eşik noktasının temel düzeyini de etkilemede başarılı olduğu anlamına geliyor.

Psikolojik ölçümlere bakıldığında katılımcıların daha düşük sınav kaygısı puanlarıyla beraber stres, öfke, hayal kırıklığı, üzüntü, yalnızlık ve depresyon alanlarında da uygulama sonrası daha düşük puan aldıkları gözlendi. Bu durum müdahale programında öğretilenlerin katılımcıların sınav kaygısını ve genel olarak olumsuz duygularını aza indirmede başarılı olduğunu gösteriyor.

Detaylar için kaynak

Bradley,R.T., McCraty,R., Atkinson,M., Tomasino,D, Daugherty,A & Arguelles,L. (2010). Emotion self-regulation, psychophysiological coherence, and test anxiety: Results from an experiment using electrophysiological measures. Applied Psychophysiology Biofeedback 35, 261–283

 

RelatedPost