Otizmli çocuklar, başta yüz yüze iletişim gibi sözel olmayan uyaranlarda ve birçok sosyal iletişim alanında sorun yaşar. Tekrarlayıcı davranışlar sergileyen bu özel çocuklar, sınırlı ölçüde ilgi alanlarına sahiptir. Fakat bu kadar olumsuz gözüken durum içinde, otizmli çocukların şaşırtıcı beceri ve kabiliyetleri de göze çarpar. Örneğin, bazıları herhangi bir yılın herhangi bir gününün, haftanın hangi gününe denk geldiğini bilebilir. Hatta bazıları olağanüstü matematik becerileri sergiler.

ID-100158151 (2)Stanford Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacı, otizmli çocuklarda matematik becerilerinin düzeyini görmek amacıyla 7-12 yaş arasındaki 36 çocuğun katıldığı bir araştırma yürüttü. Katılımcı çocukların yarısını otizm tanısı almış çocuklar oluşturdu. Diğer yarısı ise, herhangi bir tıbbi tanı almamış çocuklardan oluştu. Tüm katılımcılara IQ düzeyleri, sözel ve okuma becerileri ile matematik becerilerini ölçen test ve ölçekler uygulandı.

Sonuçlara bakıldığında,  tüm çocukların IQ düzeylerinin, sözel ve okuma becerilerinin normal aralıkta olduğu görülürken; otizmli çocukların matematik becerilerinin diğerl gruptaki çocuklara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. Ayrıca otizmli çocukların matematik becerileri ölçülürken beyin aktiviteleri MRI cihazıyla gözlemlendi. Otizmli olmayan bireylerde görsel objeler ve yüz tanımadan sorumlu olan özel beyin bölgesinin (ventral temporal oksipital korteks) otizmli bireylerde matematik becerileri ile bağlantılı olduğu o bölgedeki olağandışı aktivite ile saptandı.

Otizmle ilgili yapılan akademik çalışmalar genelde bu tanıyı alan çocuklardaki yetersizlikler ve zayıflıklar üzerine odaklanırken, bu çalışma otizmdeki atipik beyin gelişiminin bilişsel kapasiteye katkısını ve otizmli çocukların güçlü yönlerinden birini ortaya koyuyor.

Detaylar için kaynak

Iuculano, T., Rosenberg-Lee, M., Supekar, K. ve ark.  (2013). Brain Organization Underlying Superior Mathematical Abilities in Children with Autism. Biological Psychiatry, 75(3): 223-230.

RelatedPost