ID-100195897 (2)Bir ilişkiyi sürdürmeye olan istekliliğimizi kişisel faktörler yanında sosyal faktörler de yakından etkiliyor. İlişkinin kazandırdıkları, yani kişiye sağladığı avantajlar yanında sosyal baskılar da önemli etmenler arasında.

Gere öncülüğünde yürütülen yeni bir çalışmada incelenen bireylerin bağlanma stilleri, ilişkinin getirilerini nasıl algıladıkları, yakınlık dereceleri, ilişkiye olan bağlılıkları gibi alanlarda bilgi toplandı. İlişkinin kendileri için avantajlı olduğunu düşünen, yani getirilerinin fazla olduğuna inanan kişilerin ilişkilerine daha fazla yatırım yaptığı ve daha fazla bağlılık gösterdiği ortaya çıktı. İlişkinin bitmesinden endişe duyan kişilerin de ilişkiye daha fazla yatırım yaptığı ve daha fazla bağlılık gösterdiği; ancak ilişkilerinden daha az doyum aldıkları görüldü.

Kısacası birey, ilişkinin sona ermesinden korktukça o ilişkide mutsuz da olsa ilişkiye daha fazla yatırım yapabiliyor. Araştırmacılar, bazı insanların neden sorunlu ve zarar verici ilişkilere devam ettiğinin, yalnız (bekar) kalma korkusu ile açıklanabileceğini öne sürüyor.

Detaylar için kaynak

Gere, J et al. (2013) The independent contributions of social reward and threat perceptions to romantic commitment. Journal of Personality and Social Psychology, 105 (6): 961 DOI: 10.1037/a0033874

RelatedPost