Oyun oynamanın çocukların bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimi için oldukça faydalı olduğu bilinen bir gerçek. Gelişen teknoloji ile ise oyun şekli giderek daha fazla bilgisayar temelli olmaya başladı. Özellikle şiddet içeren video oyunlarının ve bilgisayar ortamında oynanan oyunların çocuk gelişimi için zararlı olduğunu gösteren araştırmalar mevcut. Ancak her çocuk, her oyun ve her kullanım biçimi için aynı şeyi söylemek mükün değil. Belirli miktarda video oyunu, özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yararlı olabiliyor.

ID-10090061İtalyan bir grup araştırmacı, hafıza ve dil ile ilgili bir öğrenme bozukluğu olan disleksi sorunu yaşayan çocukların bilişsel kapasitelerini araştırdı. Disleksi sorunu yaşayan çocukların, video oyunu oynamadan (Wii oyunu: Raman Raving Rabbids) önce ve 80 dakikalık sürelerle 9 kez video oyunu oynadıktan sonra okuma, duyma ve dikkat becerilerini ölçtü. Video oyunu seanslarında çocuklarin bir kismı aktif olarak oyunları oynarken kalan grup sadece oyunlari izledi.

Araştırmanın sonuçları, aksiyon video oyunları oynayan çocukların okuma hataları artmaksızın daha hızlı okumaya başladıklarını gösterdi. Bu sonuca ek olarak, çocukların dikkatle ilgili diğer testlerdeki başarılarında artış gözlemlendi.

Araştırmadaki bulgular, çocuklarda oldukça yaygın görülen disleksinin temelinde görsel dikkat bozukluğunun olabileceğini gösteriyor. Ayrıca bu çalışma, olumusz bir imajı olan video oyunlarının disleksi sorunu yaşayan çocuklarda olumlu etkisi olduğuna da işaret ediyor.

Detaylar için kaynak

Franceschini, S., Gori, S., Ruffino, M. ve ark. (2013). Action video games make dyslexic children read better. Cell Press Journal Current Biology, 23(6): 462-466.

RelatedPost