Televizyonun çocuklar üstündeki olumlu ve olumsuz etkileri merak konusu. Pek çok evin vazgeçilmezi olan Televizyon acaba çocukların gelişimini nasıl etkiliyor? Yeni bir araştırma, çocukların fiziksel dünyayı ve somut davranışları anlama performansında Televizyonun yerine odaklanıyor.

ID-100232722 (2)Amy Nathanson öncülüğünde yapılan çalışmada ebeveynlere çocuklarının (3-6 yaş arası) ne kadar TV izledikleri sorulduktan sonra çocukların başkalarının istek, düşünce, inanç ve duygularını anlama konusunda ne derece gelişmiş olduklarını incelemek için bazı testler yapıldı. Sonuçlar, yatak odasında Televizyon olan ve Televizyonun fonda açık olduğu evlerde yaşayan çocukların, başkalarının zihinsel süreçlerini anlamada diğerlerine göre daha fazla zorlandığını gösterdi. Televizyon izlemeye erken başlayan ve Televizyona daha fazla maruz kalan çocukların da bilişsel performanslarının daha düşük olduğu göze çarptı. Bununla birlikte Televizyonda eğitsel programları izleyen çocukların diğerlerine oranla daha iyi performans göstermediği sonucu da elde edildi.

Araştımacılar Televizyonun, daha zengin sosyal etkileşim olanaklarını kısıtladığı için gelişimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Televizyon izlendiğinde ebeveynlerin çocuklarıyla daha az iletişim kurması nedeniyle, bilişsel gelişimin ve performansın olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Araştırmacılara göre çocukla gerçekleştirilen yüzyüze iletişim, Televizyondaki eğitsel programlara göre daha etkili bir gelişim aracı. Çocukların başkalarını anlama, onlarla işbirliğine dayalı etkileşimde bulunma, başkalarına daha duyarlı olma gibi özellikleri kazanmak için Televizyonun çok etkili olmadığı ve ebeveynle olan etkileşimin yerini tutamayacağı belirtiliyor.

Detaylar için kaynak

Amy I. Nathanson et al. (2013). The Relation Between Television Exposure and Theory of Mind Among Preschoolers. Journal of Communication, 63, 1088-1108.

RelatedPost