ID-100203308 (2)Teknolojinin gelişmesi ve Internetin günlük hayatımızda oldukça etkin bir rol almasıyla yüz yüze iletişimin sıklığının ve kalitesinin değiştiğine dair tartışmalar büyüyor. Bunun yanında Internet bağımlılığının psikolojik sorunlar için bir risk faktörü olup olmadığı da araştırma konusu. Internetin tartışılan olası etkilerinden birisi de yalnızlık. Peki gerçekten Internet bağımlılığı kişiyi yalnızlaştırıyor mu?

Yao ve Zhong’un yaptığı bir çalışma, Internet bağımlılığı ile psikolojik problemler arasındaki ilişkiyi inceleyerek bu soruya yanıt aramaya çalıştı. Araştırmaya katılan bireylerden 4 ay arayla bazı ölçümler alındı. Bu ölçümlerde Internet bağımlılık düzeyi, depresyon düzeyi, yalnızlık duygusunun varlığı ve sosyal ilişkilerin kalitesi ile ilgili bilgiler elde edildi.

Sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Depresyonun Internet bağımlılığını tetiklemediği; fakat aşırı ve sağlıksız Internet kullanımının uzun vadede yalnızlık duygusunu artırdığı görüldü. Aile ve arkadaşlarla çevrimiçi iletişimin yüz yüze iletişim yerini tutmadığı ve yalnızlık duygusunu gidermediği de saptandı. Ayrıca, yüz yüze iletişim arttıkça Internet bağımlılığının düştüğü gözlendi.

Çağımızın en önemli araçlarından biri olan Internetin sayısız faydaları yanında, sorunlu kullanım ile birlikte görülebilen kişisel ve sosyal sıkıntıların da göz ardı edilmemesi önem taşıyor. Ancak Internet bağımlılığının psikolojik sorunlara kesin olarak yol açtığını ortaya koymak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Detaylar için kaynak

Yao, M. Z., Zhong, Z. (2014). Loneliness, social contacts and internet addiction: A cross-lagged panel study. Computers in Human Behavior, 30, 164-170.

RelatedPost