ID-10072461 (2)Mutluluğa ve kaliteli yaşama nelerin katkı yaptığını inceleyen bilim insanları, kişiler arası ilişkilerin ve bu ilişkilerdeki dinamiklerin önemine dikkat çekiyor. Bunun yanında erdemli ve anlamlı bir yaşamın da iyi bir yaşam sürmenin gereklerinden biri olduğu biliniyor. Hem ilişkileri kuvvetlendiren hem de başlı başına bir erdem olarak bilinen “minnet” de mutluluğumuzu destekleyen faktörler arasında.  Minnet, en basit tanımıyla, bize sağladıkları bis destek, yaptıkları yardım veya nezaket davranışları için başkalarına şükran duyma anlamına geliyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada incelenen bir yetişkin grubundan 3 hafta içinde 3 minnet mektubu yazmaları istendi. Bunun için katılımcılar, daha önce kendisine yeterince teşekkür edemediği, ancak minnetini göstermek istediği 3 kişi seçti ve her hafta bir kişiye minnet mektubu yazdı. Araştırmacılar bu mektupları ilgili kişiye posta aracılığı ile gönderdi. Diğer bir grup katılımcıdan ise böyle bir etkinlikte bulunmaları istenmedi ve sadece çalışma öncesi ve sonrasında çeşitli ölçümler alındı.

Araştırma sonucu, minnet mektubu yazan katılımcıların, bu etkinlikte bulunmayan katılcılarla karşılaştırıldığında 4 hafta sonunda depresif belirtilerinde azalma olduğunu, mutluluk ve yaşam doyumlarında ise artış olduğunu gösterdi. Yani bir minnet egzersizi olan minnet mektupları, bu mektupları yazan bireylerin mutluluklarına katkı yapmış oldu. Bu çalışma, daha önceki çalışmalardan farklı olarak minnet egzersizlerinin depresif belirtileri azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermesi bakımından önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Steven M. Toepfer, Kelly Cichy, Patti Peters (2012). Letters of Gratitude: Further Evidence for Author Benefits. Journal of Happiness Studies, 13, 187-201.

 

RelatedPost