Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), son yıllarda çocuk ve ergenlerde oldukça sık rastlanan bir sorun. DEHB’nin kaynağının hem çevresel etmenlere hem de genetik faktörlere bağlı olduğu birçok araştırmanın ortak sonucu. Doğum sonrası yaşanan sorunların DEHB ile ilişkisi ise henüz araştırma konusu.

ID-100155111Amerikalı bir grup araştırmacının çalışmasında, doğum öncesi yaşanan oksijen eksikliği ile DEHB arasındaki ilişki incelendi. 5-11  yaş aralığındaki 82.000 çocuğun katılımcı olarak yer aldığı araştırmada, bu çocukların elektronik sağlık kayıtlarına ulaşıldı.

Sonuçlara bakıldığında, doğum öncesi oksijen eksikliği, nefes kesilmesi, solunum bozuklukları ve preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) sorunu yaşayan çocukların DEHB geliştirme olasılığının %16 oranında fazla olduğu görüldü. Özellikle doğum sırasında oksijen alma sorunu yaşayan çocukların, bu sorunu yaşamayan çocuklara oranla DEHB geliştirme olasılığının %26 daha yüksek olduğu saptandı. Ayrıca, doğum öncesi solunum bozukluğuna maruz kalan çocukların %47’sinin yüksek risk grubunda olduğu, yüksek kan basıncının ise DEHB’nin ortaya çıkma olasılığını %34 artırdığı görüldü.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun doğum öncesi ve sonrasında yaşanan oksijen sorunu ile ilişkili olduğu çarpıcı bir sonuç  olarak dikkat çekiyor. Daha da önemlisi tüm bu sonuçların cinsiyet ve etnik gruba göre farklılık göstermemesi de oldukça ilginç.

Detaylar için kaynak

Getahun, D., Rhoads, G. G., Demissie, K., Shou-En, L., Quinn, V. P., Fassett, M. J., Wing, D. A., Jacobsen, S. J. (2013). In Utero Exposure to Ischemic-Hypoxic Conditions and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Pediatrics, 131: 53-61.

RelatedPost