ID-100173299Yemek ve duygular arasındaki ilişki hem araştırmalarda hem de günlük yaşantımızda sıklıkla yer alıyor. Örneğin, mutsuz olduğumuzda çikolata yemenin iyi geleceği inancı oldukça yaygındır. Ayrıca kendimizi kötü hissettiğimizde sağlıksız yiyecekler tüketme veya aşırı yeme eğilimi sıkça karşılaşılan bir durum. Peki kendimizi iyi hissettiğimizde? Catharine Evers ve arkadaşları yaptıkları bir dizi çalışmada, sağlıklı bireylerde olumlu duygunun yeme davranışına etkisini inceleyip aynı zamanda bunu olumsuz duygunun etkisiyle karşılaştırdı.

İlk iki çalışmada laboratuvar ortamında yaratılan olumlu duygunun etkisi incelendi. Sonuçlara göre olumlu duygu, yani iyi hissetme, sağlıksız beslenme eğilimini artırıyor. Olumsuz duygunun etkisiyle karşılaştırıldığında ise olumlu duyguların en az olumsuz duygular kadar yeme isteğini tetikleyici etkiye sahip olduğu görülüyor.  Bir diğer aşamada ise gün içinde sağlıksız atıştırmalar yapan kişilerin o anda kendilerini nasıl hissettiklerini kaydetmeleri isteniyor. Sonuçlar, abur cubur yeme oranının da olumlu duyguların yoğun olduğu zamanlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Bugüne kadar araştırmalar hep olumsuz duyguların sağlıksız yeme üzerindeki etkisi üzerine odaklanmış olduğu için bu araştırma bulguları yeme bozuklukları ile ilgili çalışan ve sorun yaşayan kişiler için önemli veriler içeriyor.

Detaylar için kaynak

Evers, C., et al.(2013). Good mood food. Positive emotion as a neglected trigger for food intake. Appetite.68, 1-7.

RelatedPost