Yabancı dil öğrenmek yetişkin bir birey için oldukça zorlayıcı ve zaman alan bir süreç. Bu süreci kolaylaştırmak içinse uzmanlar  pek çok yöntem ortaya atıyor. Melodik ve ritm içeren materyallerin kullanımı da başvurulan yöntemlerden bir tanesi.

ID-1009143Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise bu konuya destek veriyor. Dil ve müzik arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Ludke ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yetişkin katılımcılar “konuşma”, “ritmik konuşma” ve “şarkı söyleme” şeklinde üç öğrenme yönteminden birine dahil edildi. Üç gruba da zor ve aşina olunmayan bir dil olan Macarca ile ilgili bilgileri öğrenmeleri için 15 dakika verildi. Katılımcılar dinlediklerini, dahil oldukları öğrenme yöntemine göre tekrar ettiler ve ardından Macarca testi çözmeleri istendi.

Araştırma sonucu, diğer iki grupa karşılaştırıldığında, yabancı dili şarkı söyleyerek öğrenen katılımcıların testten daha yüksek puan aldıkları görüldü. Müzik ve öğrenme arasındaki ilişkinin gücünü vurgulayan bu araştırma, yabancı dil öğrenmekte zorlanan kişilere önemli bir yöntem öneriyor. Fakat, yabancı dil öğrenme konusunda yaş, cinsiyet, psikolojik hazırlılık, dil öğrenmeye yatkınlık ve hafızada yeterlilik gibi faktörlerin de önemi büyük. Bu nedenle yöntemin herkes ve her dil için aynı etkiyi vermeyebileceği vurgulanıyor.

Detaylar için kaynak

Ludke, K. M., Ferreira, F., Overy, K. (2014). Singing can facilitate foreign language learning. Journal of Memory and Cognition, 42, 41-52.

RelatedPost