Psikoterapiye olan ilgi ve olumlu bakış açısı son yıllarda giderek artıyor. Her kesim ve her yaş grubundan insanın başvurmaya başladığı psikoterapi merkezlerine en yoğun başvuru yapanlar arasında ergenlik dönemindeki gençler olduğu görülüyor.

ID-100209582 (2)Ergenlik dönemindeki gençlerin psikoterapiye olan ihtiyaçlarının boyutunu ve beklentilerini anlamak amacıyla Amerikalı bir grup araştırmacı, 500’den fazla katılımcıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada  gençlere ruh sağlığı ve terapi hakkında bir sunum yapılarakgenel bilgi verildikten sonra psikoterapi uygulamaları ile ilgili beklentileri ve ruhsal hastalıklar hakkında düşünceleri, bilgi düzeyleri incelendi.

Araştırmacılar, erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran psikoterapiyle ilgili daha olumsuz beklentilere sahip olduğunu, kız öğrencilerin ise terapinin süreç ve sonucuna dair daha fazla beklentisinin olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen terapistle kurulacak ilişkiyi ve terapi sürecini düşündüklerinde erkeklerin kızlara nazaran daha olumlu ve iyimser beklentilerinin olduğu göze çarptı. Yaşı büyük gençlerinse daha küçük olanlara göre terapiye daha olumlu baktıkları,

Ergenlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarına bu grubun beklentilerine dair fikir veren bu çalışma, uzmanların terapide güven ilişkisi oluşturma, bağ kurma ve terapötik değişim oluşturma konusunda yetkinliğini sorgulamaları gerektiğini vurguluyor. Elbette beklentiler konusunda sosyo-ekonomik statünün, çevresel ve kişisel koşulların etkili olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Detaylar için kaynak

Stewart, P. K., Steele, M. M., Roberts, M. C. (2014). What Happens in Therapy? Adolescents’ Expectations and Perceptions of Psychotherapy. Journal of Child and Family Studies, 23; 1-9.

RelatedPost