ID-100172527 (2)Hamilelik sonrası depresyon, birçok annenin doğumdan sonra karşılaştığı psikolojik sorunların başında geliyor. Bu soruna bağlı olaraksa annenin davranışlarında değişimler yaşanabiliyor. Örneğin annenin bebeğininin bakımını üstlenmemesi sonucu bebeğin erken dönemdeki fiziksel ve ruhsal gelişimi olumsuz etkilenebiliyor. Hamilelik sırasında yaşanan depresyonun da birtakım olumsuz sonuçları olduğu biliniyor.

Hamilelik dönemi ve sonrasında depresyon yaşayan 815 anne ve çocuğu Raposa ve arkadaşları tarafından 20 yıl süreyle takip edildi. Anneler hamilelik boyunca, doğumdan 3-4 gün sonra, doğumdan 6 ay sonra ve çocukları 5, 15 ve 20 yaşlarına girdiğinde; çocuklar ise 15 ve 20 yaşlarındayken incelendi. Depresyon ve stres düzeyi, fiziksel sağlıkla ilgili bilgiler ve sosyal beceri düzeyi hakkında bilgi toplandı.

Araştırmacılar bu inceleme sonucunda hamilelikteki depresyon belirtilerinin bebeğin doğum sonrasındaki fiziksel sağlığını olumsuz etkilediğini, bu etkinin ise depresyonun hamilelik sonrasında da devam etmesinden kaynaklandığını gösterdi. Uzun vadede ise depresyonun bebeklik döneminde sağlık sorunlarına, çocuk 20 yaşına geldiğinde sağlıkla ilişkili yüksek stres yaşamasına ve sosyal becerilerinin zayıf olmasına neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Gencin stres düzeyinin yüksek ve sosyal becerilerinin zayıf olmasının ise depresif belirtilerini arttırdığı gözlendi.

Annenin hamilelik dönemi ve sonrasında yaşadığı depresyonun bebek üzerinde sadece kısa vadede değil, uzun vadede de büyük olumsuz etkileri olduğunu göstermesi açısından bu araştırma önem taşıyor.

Detaylar için kaynak

Raposa, E., Hammen, C., Brennan, P., Najman, J. (2014). The long-term effects of maternal depression: Early childhood physical health as a pathway to offspring depression. Journal of Adolescent Health, 54, 88-93.

RelatedPost