Aile, çocuğun ilk sosyalleştiği ortam olması nedeniyle çocuğun ileriki dönemde hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını ve gelişimini etkileyen en önemli sistem. Ebeveynle kurulan ilişki ve ebeveyne bağlanma düzeyi, aile içi ilişkilerin kalitesi, aile yapısı, sosyo-ekonomik statü gibi aile hayatına dair detaylarn pek çoğu ergenlikte bireyin sağlığını belirleyebilen etkenler arasında.

ID-10061015Bu konuyla ilgili olarak Yunanlı bir grup araştırmacı, 12-18 yaş aralığındaki ergenlik dönemindeki katılımcının psikosomatik yakınmaları arkasında yatan ailesel faktörleri incelemek amacıyla bir çalışma yürüttü. Çalışmaya ergenlik dönemindeki katılımcıların birer ebeveyni de dahil edildi ve 1041 ergen-ebeveyn çifti oluşturuldu. Ergenlerden kişisel sağlık yakınmaları ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında; ebeveynlerden de kendi sağlık durumları, ebeveyn-çocuk ilişki düzeyi, ebeveyn kaygı durumları ve aile uyumu hakkında bilgi alındı.

Araştırma sonuçları, ruhsal sağlık sorunları olan ebeveyne sahip ergenlerin psikosomatik yakınmalarının daha fazla olduğunu gösterdi. Bunun yanında çocuklukta ebeveyniyle zayıf bir ilişkisi olan ve ebeveyninin kaygı düzeyi yüksek olan ergenlerin sağlıkla ilgili yakınmasının daha fazla  olduğu göze çarptı. Ayrıca ergenler arasında kızların ve yaşça büyük olanların daha fazla psikosomatik yakınmasının bulunduğu ortaya çıktı.

Aile ile ilgili birçok faktörün ergenlik dönemindeki sağlık sorunlarına ilişkin yakınmalarla büyük ölçüde ilişkili olduğunu gösteren bu araştırma, bu faktörlerin tedavi planlamasında önemli olabildiğini vurguluyor.

Detaylar için kaynak

Petanidou, D., Mihas, C., Dimitrakaki, C., Kolaitis, G., Tountas, Y. (2014). Selected family characteristics are associated with adolescents’ subjective health complaints. Journal of Acta Paediatrica, 103, 201-206.

RelatedPost