ID-10068658Hamilelik dönemi, kadınların hayatında gerek bebek beklemenin heyecanıyla keyifli, gerek hızlı psikolojik değişimleri barındırması sebebiyle zorlu bir süreç. Bu dönemde aile içi kriz ve şiddet yaşantıları sadece annenin değil bebeğin de fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak olumsuz etkilenmesine neden olabiliyor. Hatta bu olumsuzluklar annenin karnındaki bebeğiyle ilişkisine de aynı oranda yansıyabiliyor.

Portekizli bir grup araştırmacı, hamilelik döneminde aile içi şiddete maruz kalan kadınların bebeğiyle ilişkisindeki kaliteyi incelemek amacıyla hamileliğinin son 3 ayında olan kadınlarla bir çalışma yürüttü. Hamilelik döneminde aile içi şiddet gören kadınlar belirlendi. Şiddet gören ve görmeyen gebelerin hamilelik dönemine uyum dereceleri, bu döneme dair tutum ve davranışları, henüz doğmamış bebekleriyle ilgili duyguları ve düşünceleri hakkında bilgi alındı.

Sonuçlara bakıldığında; hamilelik döneminde aile içi şiddete maruz kalan kadınların, bu şiddete maruz kalmayanlara oranla bebekleriyle daha zayıf ve yetersiz bağlanma geliştirdikleri görüldü. Ayrıca aile içi şiddet mağduru anne adaylarının, şiddet mağduru olmayanlara kıyasla, hamilelik ve bebeğe dair daha fazla olumsuz tutum ve düşüncelere sahip olduğu sonucuna ulaşıldı.

Günümüzde hamilelik döneminde yaşanan şiddet ve istismar olgularının artarak üzücü bir boyuta ulaştığı görülüyor. Araştırmacılar, anne-bebek ilişkisinin doğumdan önce başladığını belirtiyor ve bu dönemde bu ilişkiyi sarsacak her türlü davranıştan uzak durulmasını tavsiye ediyor. Bu yüzden anne adaylarının bakış açılarını genişletebilecek ve farkındalık sağlayacak eğitim programlarının düzenlenmesi bu sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

Detaylar için kaynak

Almeidaa, C., Sáb, E., Cunhaa F., & Piresa, E. P. (2013). Violence during pregnancy and its effects on mother–baby relationship during pregnancy. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 31 (4), 370–380.

RelatedPost