ID-10041611 (2)Son yıllarda Internet üzerinden sağlanan psikoterapi hizmetleri giderek yaygınlaşıyor. Özellikle tanımadı kişilerle yüz yüze iletişimde güçlük çeken veya çevresinde profesyonel yardım anlamında yeterli imkan bulunmayan kişilerce tercih edilen bu yöntemin ne kadar etkili olduğu ise tartışma konusu. Yeni bir araştırma Internet yolu ile sağlanan psikoterapinin yüz yüze yapılan klasik psikoterapi yöntemi kadar etkili olup olmadığını inceledi.

Çalışmada, depresyon yaşayan 60 kadar birey 2 gruba ayrıldı. Bir gruba psikoterapi hizmeti Internet üzerinden (web tabanlı olarak) verildi, diğer grupsa terapiyi normal yöntemle aldı. 8 oturum olarak hazırlanan terapi hizmeti, bilişsel davranışçı ekol çerçevesinde oluşturuldu. Her iki grup da aynı terapi modüllerine maruz bırakıldı ve bunları aynı kronolojik sırada aldı. Çalışma için 6 terapist görev yaptı.

Sonuçlar, her iki gruptaki danışanların depresyon seviyelerinde terapi sonunda düşüş olduğunu gösterdi. Buna göre, 8 hafta sonunda incelendiğinde her iki gruptaki danışanların yaklaşık %50’sinin depresyon belirtileri göstermediği ortaya çıktı. Terapi sona erdikten 3 ay sonra ise Internet üzerinden terapi alan kişilerin depresyon seviyelerinde daha da azalma görülürken bu tarz bir azalma klasik yöntemle terapi alan kişiler için gözlenmedi. Her iki gruptaki danışanlar terapiden benzer derecede memnun kaldıklarını belirttiler. Özellikle Internet üzerinden terapi alan kişiler verilen ödevleri yapmaya oldukça istekliydi.

Araştırmacılar, iyi planlanan bir web tabanlı psikoterapi programının yüz yüze terapi kadar etkili olabileceğine vurgu yapıyor.

Detaylar için kaynak

Birgit et al. (2013). Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial. Journal of Affective Disorders, DOI: 10.1016/j.jad.2013.06.032

RelatedPost