ID-100103376 (2)Medya araçları ve kullanımı gençlerin yaşamında önemli bir yere sahip. İletişim kurmak, sosyalleşmek, bilgi almak, kişisel paylaşımda bulunmak ve eğlenmek gibi pek çok amaçla kullanılan medya araçları giderek daha da çeşitleniyor. Bununla birlikte kullanım sıklıkları ise artıyor. Peki acaba medya kullanımı öğrencilerin akademik performanslarına nasıl yansıyor?

Üniversiteye yeni başlayan kız öğrencileri inceleyen araştırmacı Walsh ve arkadaşları, öğrencilerin TV, Internet, sosyal ağ, cep telefonu, mesajlaşma, müzik, dergi/gazete, video oyunları gibi pek çok medya aracını ne sıklıkla ve nasıl kullandığı konusunda bilgi topladı. Hem Ocak hem Haziran ayında incelemeye tabi tutulan öğrencilerin not ortalamaları ve çeşitli akademik davranışları hakkında da ölçümler yapıldı.

Sonuçlara göre öğrenciler günde ortalama 12 saat süreyle medya kullanımı sergiliyor. Akademik başarıyı en olumsuz etkileyen medya araçlarının cep telefonu, sosyal ağlar, film/TV ve dergi olduğu görülüyor. Öğrenciler medyayı ne kadar fazla kullanırsa akademik davranışları o kadar azalıyor; örneğin daha az ödev yapıyor veya derslere daha az devam ediyor. Ayrıca medya kullanım sıklığı arttıkça uyku sorunları ve akademik güvensizlik artıyor. Buna karşın müzik dinlemek ve gazete okumaksa akademik yaşama olumlu etki yapıyor.

Araştırmacılar üniversite öğrencilerinin medya kullanlarına yönelik bazı düzenlemeler yapılmasının uygun olduğunu vurguluyor. Örneğin akademisyenler tarafından medyanın derslere entegre edilmesi, böylece öğrencilerin akademik yaşamla daha fazla bağlantı kurmalarının sağlanması bunlar arasında. Bununla birlikte öğrencilerin medya kullanım sıklığının düzenlenmesi de öneriliyor.

Detaylar için kaynak

Walsh, J. (2013). Female college students’ media use and academic outcomes: Results from a longitudinal cohort study. Emerging Adulthood, DOI: 10.1177/2167696813479780