ID-10098735 (2)İş hayatı her gün farklı bir tempoda geçebiliyor. Günümüzün nasıl geçtiği ise ister istemez fiziksel ve zihinsel durumumuzu etkiliyor. Bazı günlerin sonunda kendimizi fazlasıyla yorgun, bitkin hissedebilirken bazen oldukça enerji dolu ve motive olmuş bir şekilde günü bitirebiliyoruz. Gün içinde yaşadığımız olumlu ve olumsuz olaylar veya karşılaştığımız bazı stresli durumlar gün sonunda kendimizi yorgun hissetmemize sebep olabilir mi?

Sven Gross ve arkadaşları çalışan kişilerle bir araştırma yaptı. Bu kişiler arasında stres faktörlerini inceledi; örneğin kişiler arası anlaşmazlık, iş yerine ve göreve kendini ait hissedememe, ağır iş yükü gibi sabit olarak karşılaşılan kronik stres faktörlerinin yanı sıra, günlük yaşanılan olumlu ve olumsuz olayların insanların yorgunluğunu nasıl etkilediğini inceledi.

Sonuçlara göre olumsuz olaylar kişinin enerji kaynaklarını tüketerek gün sonunda hissedilen yorgunluğun artmasında etkin bir rol oynuyor. Olumlu olayların etkisi ise daha karmaşık. Eğer kronik stres faktörleri veya gün içinde yaşanılan olumsuz olaylar fazla ise, olumlu gelişmeler yorgunluğu azaltıcı özellik taşıyor. Yani olumsuzluğun fazla olduğu bir durumda yaşanılan olumlu bir olay, kişinin stresle başa çıkma kaynaklarını artırıyor ve motive edici rol oynayarak yorgunluğun azalmasını sağlayabiliyor. Ancak stres faktörlerinin az olduğu durumlarda olumlu olaylar yorgunluk üzerinde direkt bir etki yaratmıyor.

Detaylar için kaynak

Gross, S. et al.(2011) The effect of positive events at work on after-work fatigue: They matter most in face of adversity. Journal of Applied Psychology. 96, (3). 654-664.

RelatedPost