ID-100184033 (2)Fırsatı kaçırma korkusu, başkalarının bizden daha fazla eğleniyor veya keyifli yaşantılar içine giriyor olabileceğinden duyulan endişeyi ifade eden; bu nedenle başkalarıyla sürekli bir iletişim halinde olma ya da onların yaptıklarını takip etme ihtiyacını içeren bir kavramdır. Günümüzde sosyal medya araçlarıyla, örneğinFacebook, Foursquare ve Twitter aracılığı ile başkalarının neler yaptığını sürekli olarak takip edebiliyoruz. Bu nedenle fırsatı kaçırma korkusu yaşayan kişiler için sosyal medya önemli derecede çekici bir mekan olarak karşımıza çıkıyor.

Bu konuda ilginç bir araştırma yapan Andrew Przybylski ve ekibi, fırsatı kaçırma korkusunu bilimsel bir şekilde ölçmek ve olası olumsuz etkilerini incelemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmacılar 30 yaşın altındaki gençlerin,  özellikle de genç erkeklerin fırsatı kaçırma korkusuna daha fazla eğilimli olduğunu ortaya koyarken psikolojik ihtiyaçlarını yeterince karşılayamayan kişilerde bu korkunun daha yüksek olduğunu gösterdi. Asıl önemlisi, fırsatı kaçırma korkusu arttıkça yaşam doyumunun ve mutluluğun azaldığı ortaya çıktı. Ayrıca bu korku arttıkça sosyal medyada geçirilen zamanın da arttığı elde edilen bir başka sonuç. Son olarak, yüksek seviyede fırsatı kaçırma korkusu yaşayan kişilerin sabah uyandıktan sonra, gece yatmadan önce ve yemek sırasında Facebook’u daha fazla kullandıkları görüldü.

Sosyal medyanın sağladığı faydaları yadsımak mümkün değil. Ancak kimlerin sosyal medya araçlarından olumsuz etkilenebileceğinin ve hangi psikolojik süreçlerin bunu etkilediğinin bilinmesi özellikle bu araçların kullanım süresini ve şeklini düzenlememiz açısından yararlı olabilir.

Detaylar için kaynak

Przybylski, A. K. et al. (2013). Kou Murayama, Cody R. DeHaan, Valerie Gladwell. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers in Human Behavior,  29 (4): 1841 DOI: 10.1016/j.chb.2013.02.014