ID-100209402 (2)Evlilik ilişkisinin kalitesi çiftlerin psikolojik durumları, fiziksel sağlıkları gibi pek çok faktörü yakından etkiliyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, evlilikteki mutluluğun bir çok faydasına dikkat çekse de yeni bir araştırma bu mutluluğun olası olumsuz bir etkisini tespit etti.

Meltzer ve ekibi, evli çiftleri inceledi ve bu çiftleri evlendikten sonraki 4 yıl içinde izleyerek hem ilişkilerindeki mutluluklarına hem kilolarına baktı. Araştırmacıların elde ettikleri sonuçlara göre evliliklerinden daha fazla memnun olan ve doyum alan çiftlerin evliliği bitirmeye daha az eğilimli olduğu ve buna bağlı olarak da zaman içinde daha fazla kilo aldığı görüldü. Buna karşın ilişkilerinde mutlu olmayan çiftlerinse daha az kilo aldığı gözlendi. Dolayısıyla ilişkideki mutluluğun kişilerin görünüşlerine önem verme konusundaki motivasyonlarını düşürebildiği ortaya çıktı.

Mutlu ve doyurucu bir ilişkinin çiftler için pek çok olumlu etkisi olsa da ilişkilerdeki mutluluk bireylerin kendilerine, özellikle fiziksel görünüşlerine önem vermelerini engelliyor olabilir. Bu durum, bireylerin kilo alıp verme konusunu sağlık açısından değil, daha çok fiziksel görünüşle ilişkilendirdiğini düşündürtüyor.

Detaylar için kaynak

Meltzer AL, Novak SA, McNulty JK, Butler EA, Karney BR. (2013). Marital Satisfaction Predicts Weight Gain in Early Marriage. Health Psychology.