ID-100115867 (2)Gençlerin teknoloji kullanımı sürekli artış gösterdikçe yetişkinler, eğitimciler ve uazmanların endişeleri de artıyor. Örneğin gençlerin teknoloji kullanımının sınırlandırılmasının uygun olup olmayacağı, bağımlılıkları önlemek için yapılması gerekenler gibi bazı konular kafaları meşgul ederken, bilim insanları için yeni araştırma konuları doğuyor. Yeni bir araştırmaysa üniversite öğrencilerini cep telefonunu aşırı kullanmaya eğilimli hale getiren faktörleri inceliyor.

Roberts ve Pirog tarafından Amerika’da üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada materyalistik bir bakış açısının ve dürtüselliğin cep telefonu kullanımını nasıl etkilediğine bakıldı. Sahip olduğu eşyalara fazla önem veren (maddeci/materyalist) kişilerin cep telefonu kullanım bağımlılığı ve mesajlaşma bağımlılığına daha fazla eğilim gösterdiği görüldü. Aynı zamanda dürtüsellik arttıkça cep telefonu bağımlılığının da arttığı görüldü. Yani, anlık hazları tercih eden ve davranışlarının gelecekte yaratabileceği sonuçları fazla değerlendirmeyen kişilerin cep telefonu kullanma ve mesajlaşma bağımlılığına daha fazla eğilimli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Elbette sadece bu araştırmaya bakarak maddeciliğin ve dürtüselliğin teknoloji bağımlılığına yol açacağını iddia etmek doğru olmasa da bağımlı davranışları artırabileceği konusunda  bir öngörü sağlıyor. Araştırmacılar, özellikle dürtüselliğin madde bağımlılığı gibi bazı bağımlılıklarda da risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Roberts, J., ve Pirog, S. (2013). A preliminary investigation of materialism and impulsiveness as predictors of technological addictions among young adults. Journal of Behavioral Addictions. DOI: 10.1556/JBA.1.2012.011

RelatedPost